Logo ASEF

/ En 2021 va entrar en funcionament un sistema en línia de notificació d'agressions per mitjà d'un codi QR, el sistema digital NIRA

/ L’Àrea de Salut ha format més d’un centenar de professionals en 2021 en matèria de prevenció d’agressions

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera commemora el 12 de març, Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris, amb diferents campanyes informatives que incideixen en la importància de notificar les agressions. D'aquesta manera es poden adoptar mesures per disminuir els atemptats contra la integritat física del personal del àmbit sanitari així com també les accions que en menyscabin la dignitat o posin en risc tant la seguretat del personal com dels equips o del material.

 En 2021 es va impulsar una campanya de comunicació contra les agressions al personal sanitari. La campanya té per títol «Té delicte…» i recorda que la legislació —article 550 del Codi penal—contempla penes de presó d'un a quatre anys i una multa de tres a sis mesos per als agressors. Aquesta campanya està implantada actualment en els dos hospitals de les Illes Pitiüses i en els vuit centres de salut.

 La campanya de comunicació, consistent en pòsters i estalvis de pantalla que es reprodueixen en tots els ordinadors de l'Àrea de Salut, emet el missatge, per boca de diversos professionals, «Té delicte que m’agredeixin», «Té delicte que m’insultin» o «Té delicte que m’amenacin». A continuació, recorda que aquest tipus d'agressions al personal sanitari, ja siguin verbals o físiques, estan penades per llei.

 A més d'aquesta campanya, el Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut de les Illes Balears va posar en funcionament, també l'any passat, el sistema de Notificació i Registre d'Agressions (NIRA), que facilita i agilita la notificació i

registre de les agressions d'usuaris als professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears.

 El sistema digital NIRA, al qual es pot accedir per mitjà d'un codi QR, substitueix l'imprès en paper per notificar agressions i facilita i agilitza el registre de les agressions als professionals, millora la investigació de les agressions, i en potencia l’anàlisi.

 Més d'un centenar de QR per agilitzar la notificació d'agressions

L'Àrea de Salut va col·locar més de mig centenar de codis QR per facilitar que es notifiquin les agressions als treballadors. Els punts on s'han situat són els serveis d'urgències de tots dos hospitals, els serveis d'admissió de centres de salut, serveis d'urgències d'atenció primària i la Unitat de Salut Mental.

 Un altre mecanisme engegat per l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per reduir les agressions ha estat impulsar una comissió per prevenir-les, que s'ha constituït en el si del Comitè de Salut Laboral de l'Àrea de Salut. Aquesta comissió es configura com un grup de treball operatiu per desenvolupar aspectes com el de conèixer i analitzar els danys patits pels treballadors o el de promoure iniciatives sobre mètodes. Igualment, contempla procediments per pal·liar els riscs d'agressions en els centres de treball i proposa mesures de millora. A més, informa el Comitè de Seguretat i Salut de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de totes les iniciatives duites a terme relatives a les agressions i impulsa i implementa el Pla integral per a la prevenció d'agressions del Servei de Salut.

 L'Àrea de Salut ha format més d'un centenar de professionals en 2021 en matèria de prevenció d'agressions.

L'Àrea de Salut té entre les prioritats formar el personal en matèria de prevenció de les agressions En aquest àmbit s'han impartit set sessions formatives en 2021 dirigides al personal de l'Àrea de Salut i en les quals s'han format a 115 treballadors. Actualment s'està duent a terme el primer d'una sèrie de cursos de formació que se celebraran en 2022, en el qual hi ha 88 persones inscrites. 

Creix un 27% la notificació d'agressions en 2021 respecte a l’any 2020.