Logo ASEF

/ En els primers catorze mesos d'activitat d'aquesta nova unitat s'han atès 164 intervencions coronàries i uns 60 codis d'infart.

/ Els cardiòlegs hemodinamistes de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera han atès d'emergència 40 infarts aguts de miocard

En només catorze mesos el nou Servei d'Hemodinàmica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, i en plena pandèmia, ha superat les expectatives que tenia marcades quant al volum de la seva activitat. Si bé la previsió era la de superar els tres centenars de persones ateses per patologies cardiovascular en el primer any, la xifra ha arribat a superar els 400 diagnòstics des d'octubre de 2020.

 El Servei—que està format per tres cardiòlegs hemodinamistes, sis infermeres, incloent el supervisor d'infermeria, Jesús Rueda, i dos tècnics en cures auxiliars d'infermeria—està dirigit pel doctor Vicente Peral, cap del Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i coordinador de Cardiologia Intervencionista i d'Hemodinàmica de les Illes Balears. En una mica més d'un any ha fet 407 diagnòstics, dels quals 337 han estat procediments diagnòstics i 70 tècniques diagnòstiques.

 A més, aquesta nova unitat ha duit a terme 164 intervencions coronàries i uns 60 codis d'infart . Cal destacar que, d'aquests, 40 han estat atencions d'emergència per infart agut de miocardi.

 El nou Servei està situat en un ampli espai de 210 m2 i compta amb una sala de recuperació de pacients, amb cinc llits, una sala d'examen, una sala tècnica, una sala de control i vestidors.

 La sala d'hemodinàmica està equipada amb un equip Azurion 7C20, d'intervencionisme per hemodinàmica, cirurgia vascular i neuroradiologia intervencionista d'altes prestacions, instal·lat per suspensió de sostre, d'última tecnologia digital, per diagnosticar i tractar malalties cardiovasculars.

 Cal recordar que els procediments mínimament invasius són una de les respostes més eficaces en el diagnòstic i el tractament de malalties, ja que tenen beneficis indiscutibles per als pacients i professionals. Així, un tractament neurocardiovascular permet una recuperació més ràpida del pacient i redueix les complicacions postoperatòries. En paral·lel, gràcies a les noves eines de fusió de la imatge, el professional pot prendre decisions clíniques més segures, que redueixen els temps d'intervenció i aporten seguretat al procediment. A més, amb cirurgies mínimament invasives s'aconsegueix reduir la durada de les estades hospitalàries i optimitzar els recursos humans i tecnològics, la qual cosa suposa un estalvi en els costos.

 Per al doctor Vicente Peral, «estam molt satisfets de la implantació d'aquest nou servei a l'Hospital Can Misses, d'Eivissa, i del sistema triat per a això amb una coordinació balear d'hemodinàmica i intervencionisme, que permet oferir la mateixa atenció a tots els ciutadans, independentment de la illa en què resideixin».

 Per a la directora gerenta de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, «els resultats avalen aquesta ampliació de la cartera de serveis de l'Hospital Can Misses: més de 150 angioplàsties i una quarantena d'intervencions coronàries emergents per infart agut de miocardi demostren l'encert de la incorporació d'aquest nou servei».