Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

El Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal

Responsable

Joan Miquel Roca Gamundí

Ubicació i contacte

Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ Gremi de Sabaters, 21, Polígon de Son Castelló - 07009 - Palma
Tel. 971 704 422

Enllaços d'interés