Header SAMU 061

Servei d'Atenció Mèdica Urgent

El SAMU 061 compta amb un conjunt de recursos de diversa mena capaços de gestionar de manera coordinada qualsevol emergència o urgència sanitària. El procés assistencial va des de la recepció de la cridada fins al trasllat al centre sanitari més adient, si procedeix, i intervenen els recursos més adients per a cada situació.

Els recursos amb els que compta el SAMU 061 són:

Recursos Mòbils

11 Ambulàncies de Suport Vital Avançat (SVA)

Ambulància Suporti Vital Avançat

Equip format per un metge, un infermer i un tècnic de transport sanitari formats en l'assistència de malalts crítics, maniobres de reanimació cardiovascular avançades, que assisteixen i traslladen pacients que requereixen una assistència sanitària intensiva.

26 Ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB)

Ambulància Suporti Vital Bàsic

Equip format per 2 tècnics de transport sanitari formats en la prestació de primers auxilis, suport vital bàsic i instrumental, que assisteixen i traslladen a pacients que requereixen una assistència sanitària.

2 Avions

Avió samu 061

Equip format per un metge, un infermer i dos pilots formats en l'assistència de malalts crítics, maniobres de reanimació cardiovascular avançades i assistència intensiva durant el trasllat aeri de pacients entre les diferents Illes o a la Península.

1 Helicòpter

Helicòpter

Equip format per un metge, un infermer i dos pilots formats en l'assistència de malalts crítics, maniobres de reanimació cardiovascular avançades i assistència intensiva durant el trasllat aeri de pacients entre les diferents Illes o a la Península.

Recursos Humanos

Personal propi

  • 71 Metges (en unitats de SVA i Centre Coordinador)
  • 63 DUE
  • 14 Teleoperadors
  • 18 Personal No Assistencial (Direcció, Administració, Informàtica, etc.)

Personal subcontractat

  • 172 Tècnics en Emergències Sanitàries (TES)
  • 20 + 4 (estiu) Teleoperadors
  • 4 Altres

Centre Coordinador

Centre Coordinador 061

Es disposa d'un Centre Coordinador que recepciona totes les cridades al 061, les classifica, les ordena segons el seu grau d'urgència i dóna la solució més adient.

Transport No Urgent

Dins de la cartera de serveis del SAMU 061 està el Transport Sanitari No Urgent (TSNU) encarregat del trasllat de pacients amb mobilitat limitada a tractaments de rehabilitació, diàlisi, consultes externes, etc.

Tant la coordinació com el transport d'aquest servei estan subcontractats.

Els recursos amb els que es compta són:

Recursos Mòbils

116 Ambulàncies de Transport Sanitari

Ambulacia Transport Sanitari

Recursos Humans

Personal Subcontractat

  • 243 Tècnics de Transport Sanitari (TTS)
  • 28 Teleoperadors

Centre de Coordinació

Centre Coordinador SAMU

On es reben les peticions, es planifica i es gestiona tot el Transport Sanitari No Urgent.

Galeria Multimèdia