Header SAMU 061

Què és? És el trasllat sanitari de persones malaltes o accidentades que NO tingui caràcter d'urgència ni impliqui risc vital o dany irreparable per a la salut de l'usuari.

Tipus de transport no urgent:

  • Transport Programat: trasllat sanitari que ha estat planificat amb, al menys, 24 hores d'antelació, per exemple trasllats a serveis de rehabilitació, hemodiàlisi, consultes externes...
  • Transport No Programat: trasllat sanitari que, o no ha estat planificat amb la suficient antelació, o no és possible planificar, per exemple altes hospitalàries, trasllats interhospitalaris...

Qui pot utilitzar-ho? Qualsevol persona, puix es tracta d'una prestació  facilitada pel sistema nacional de salut i finançada per la Seguretat Social, sempre i quan l'atenció sanitària es realitzi en un centre de la xarxa assistencial de l'IB-Salut.

Qui ho sol·licita? El seu metge, ja sigui d'atenció primària o d'atenció especialitzada.

Quan es pot sol·licitar? Quan el seu metge valori que existeix impossibilitat física o altres causes exclusivament mèdiques que l'impedeixin o incapacitin a utilitzar el transport ordinari.

Com es sol·licita? Mitjançant sol·licitud de trasllat, emplenant la plantilla oficial i enviant-la informàticament al centre d'atenció i gestió del transport no urgent.

Com sabrà que el seu trasllat s'ha programat? Una vegada que el centre d'atenció i gestió del transport no urgent hagi rebut la sol·licitud, el telefonarà per confirmar les seves dades, horaris, centre de destí...

Com contactar amb el centre de gestió? Pot cridar al telèfon 902-161-632. El centre de gestió del transport no urgent està en funcionament les 24 hores els 365 dies.

Qui s'encarrega de traslladar-me? La dotació de l'ambulància de transport no urgent està composta per 1 ò 2 tècnics en emergències sanitàries.

Com es realitzarà el trasllat? En ambulàncies de transport col·lectiu. Els trasllats es realitzen en rutes predeterminades i consensuades amb els   distints centres sanitaris i adaptades a les característiques de cada centre i dels usuaris que acudeixen a ells.

Ambulància de transport no urgent

Galeria Multimèdia