Header SAMU 061

La participació del Centre Coordinador d'Urgències Mèdiques (CCUM) en aquests casos va dirigida al transport d'òrgans i/o dels equips mèdics d'extracció. Aquests trasllats són sol·licitats pel Coordinador de Trasplantament de l'hospital implicat i es realitza en col·laboració amb l'Organització Nacional de Trasplantament; requereixen una coordinació perfecta ja que el temps sempre juga un paper molt important.

Galeria Multimèdia