Header SAMU 061

Són dispositius sanitaris extraordinaris que intenten anticipar-se a una situació de risc per a la salut individual o col·lectiva, limitada en el temps i en l'espai.

Galeria Multimèdia