Header SAMU 061

El metge del Centre Coordinador d'Urgències Mèdiques (CCUM) atendrà les consultes mèdiques que siguin sol·licitades, i donarà la informació i els consells sanitaris que calguin. Interaccions medicamentoses, dosi, assessorament mèdic, etc.

La consulta mèdica telefònica suposa un augment de l'eficiència del servei ja que, l'usuari o el pacient no distingeix, en la major part de les ocasions, si la seva demanda és o no una Emergència, per tant el servei al que crida, a través del metge del centre coordinador, és qui l'orienta i emet la resposta més adient. En un gran percentatge les demandes es resolen sense necessitat de desplaçar-se a un centre sanitari, ni de mobilitzar un recurs sanitari, sent la consulta mèdica o el consell sanitari la resposta més adient a diferents tipus de demandes.

Galeria Multimèdia