Header SAMU 061

Coordinació i assignació d'equips professionals i recursos mòbils en cas necessari (Unitats d'SVB, SVA, mètge i DUE, etc.)

Galeria Multimèdia