Header SAMU 061

La nostra missió és atendre al ciutadà i oferir-li una assistència sanitària de qualitat en situacions d'urgència i emergència, en el trasllat a qualsevol centre sanitari i en la informació sobre processos i circuits de l'àmbit de la salut.

Volem continuar desenvolupant l'assistència de l'urgència i emergència de les Illes Balears de forma integral, multidisciplinari i innovadora sota un model d'excel·lència, essent fidels als nostres valors: la gran formació i professionalitat del nostre equip, l'atenció integral de les persones, la recerca constant de la innovació i la inquietud per la millora contínua del nostre treball.

Galeria Multimèdia