Header SAMU 061

El SAMU 061 (Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061) és un Servei d'Emergències Mèdiques públic que depèn del Servei de Salut de les Illes Balears que assumeix la responsabilitat de l'assistència sanitària de les urgències i emergències extrahospitalàries de l'àmbit territorial de les Illes Balears.

L'atenem en qualsevol lloc i a qualsevol hora, tots els dies de l'any, oferint-li una qualitat assistencial extrahospitalària d'excel·lència. Per aconseguir-ho, rebem la seva cridada i li oferim la solució més adient mitjançant la coordinació de tots els nostres recursos.

Contem amb un equip multidisciplinari de professionals altament qualificats que vetllaran en tot moment per  l'estat de la seva salut, informant, atenent i, si és menester, trasllladant al centre sanitari més adient per continuar la seva assistència.

Galeria Multimèdia