Header SAMU 061

PROFESSIONAL SANITARI: Metge/ssa o infermer/a.

El primer pas per poder treballar al SAMU 061 com a professional sanitari és que existeixi un procés de selecció actiu en el nostre servei. La convocatòria al procés es fà de forma pública i qualsevol professional que compleixi els requisits establerts podrà presentar-se.

Per a més informació sobre convocatòries vigents, s'adreci a la secció Convocatòries d'aquesta web.

PROFESSIONAL SANITARI: Tècnic en emergències.

Pots dirigir-te a les empreses proveïdores de Transport Sanitari. Actualment aquestes són:

http://grupossg.com

http://ambulancias-emergencias.com

PROFESSIONAL NO SANITARI

Dintre del SAMU 061 tenim altres perfils laborals que recolzen l'activitat assistencial i que són seleccionats també seguint un procés selectiu. Són els tècnics, administratius i telefonistes del Centre Coordinador. Per això hi ha d'haver un procés de selecció actiu en el nostre servei. La convocatòria al procés es fà de forma pública i qualsevol professional que compleixi els requisits establerts podrà presentar-se.

Per a més informació sobre convocatòries vigents, dirigiu-vos a la secció Convocatòries d'aquesta web.

En el cas dels teleoperadors, pot dirigir-se a les empreses proveïdores d'operadors de gestió i demanda. Actualment aquestes són:

http://www.cruzroja.es

Galeria Multimèdia