Header SAMU 061

La nostra organització  té com objectiu contribuir a la millora de la salut dels ciutadans de la nostra comunitat, donant una atenció integral a les urgències i emergències prehospitalàries de forma personalitzada i en temps adequat, explorant i incorporant sempre noves iniciatives que millorin la qualitat del servei.

Per això, el SAMU 061 Illes Balears treballa amb el repte permanent de ser una organització innovadora que aprèn cada dia de l'esforç passat, de l'experiència dels qui ens han precedit i de la dels qui treballen tendint cap a l'excel·lència en altres llocs i serveis. Una organització en la que tot professional desitgi treballar i en la que tota persona que sigui atesa pel seus equips i professionals es senti satisfeta. El SAMU 061 Illes Balears compta amb experts que cerquen de forma permanent adquirir i aplicar nous coneixements que permetin incrementar la confiança que la ciutadania ha dipositat en nosaltres. El treball es duu a terme amb equips multidisciplinaris que cerquen una perfecta coordinació tenint en compta els valors corporatius com a referència clara en el seu dia a dia: treball en equip, comunicació, professionalitat i atenció al pacient. Per això compta amb uns 400 treballadors que pertanyen a l'administració pública i empreses privades concertades com a proveïdores de serveis.

Estem contents de que entris a formar part d'un dels nostres equips i esperem que gaudeixis amb el teu treball en el SAMU 061 Illes Balears.

Galeria Multimèdia