Header SAMU 061

Què fer davant una contusió?

  • Aplicar fred localment.
  • Si hi ha dificultat de moviment, traslladar el pacient a un centre sanitari.

Què fer davant una luxació i/o fractura?

  • Tranquil·litzar el ferit.
  • Abrigar.
  • Retirar anells, polseres, etc. de l'extremitat afectada.
  • No tocar la fractura.
  • No abandonar el ferit fins que arribin els equips d'emergència.
  • Mai s'ha de moure el ferit.

Galeria Multimèdia