Tractament de dades personals relacionades amb el procés administratiu de vaccinació contra el SARS-COV-2/COVID-19 de la ciutadania de les Illes Balears

 

Informació sobre protecció de dades personals 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam sobre el tractament de les vostres dades personals.

 

Responsable del tractament

Direcció General del Servei de Salud de las Islas Baleares. C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma.

 

Finalitat del tractament i base jurídica

Gestionar el procés administratiu de vaccinació contra els SARS-CoV-2 de la ciutadania de les Illes Balears. Les vostres dades s’incorporaran a l’activitat de tractament «gestió de la vaccinació contra el SARS-COV-2/COVID-19». El tractament de les vostres dades és necessari per complir una obligació legal

 

Destinataris de les dades personals

Les vostres dades poden ser comunicades a altres òrgans de la Comunitat Autònoma, Ministeri de Sanitat, Consum i Seguretat Social, àrees i dependències de sanitat de les delegacions i subdelegacions del Govern.

 

Termini de conservació de les dades personals

Durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Exercici de drets i reclamacions

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit al Departament d’Atenció a l’Usuari de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, al C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia de document oficial d’identificació (DNI/NIE, permís de conduir o passaport). A més, podeu adreçar-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears té la seu a la Direcció de Gestió i Pressuposts (c/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma). L’adreça electrònica de contacte és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.