Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam sobre el tractament de les vostres dades personals.

 

Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar el procés administratiu de vaccinació dels ciutadans les Illes Balears contra el SARS-CoV-2. Les vostres dades personals seran incorporades a l'activitat de tractament «Gestió de la vaccinació de SARS-COV-2/COVID-19». El tractament de les vostres dades personals es basa en el compliment d'una obligació legal i en el compliment d'una missió realitzada en interès públic.

 

Responsable del tractament: Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears. C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma.

 

Destinataris de les dades personals: les vostres dades personals podran ser comunicades a altres òrgans de la Comunitat Autònoma, a àrees i dependències de sanitat de les delegacions i subdelegacions del Govern i al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

 

Termini de conservació de les dades personals: durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Exercici de drets i reclamacions: teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades i a limitar-lo, i també a accedir, rectificar i suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Per exercir aquests drets heu de presentar una sol·licitud per escrit al Departament Atenció a l'Usuari de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, en el carrer de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una còpia de document oficial d'identificació (DNI/NIE, permís de conduir o passaport). A més, podeu dirigir-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut de les Illes Balears té la seu en el carrer de la Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma. El correu electrònic de contacte és Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..