Programació

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020 ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

 

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.
  • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

 

La Direcció General de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears negocia i gestiona l'aplicació a les Illes Balers dels PO FEDER 14-20 Programa Operatiu FEDER 14-20 i Programa Operatiu FSE 14-20 , així com els programes de territorial europea.

 

El Servei de Salut de les Illes Balears és un centre gestor del Programa Operatiu del FEDER 2014-2020.