Prefectures de Gestió i serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Prefectures de gestió i serveis

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap de secció Magatzem Farmàcia HUSE07-11-2012
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de Comptabilitat SSCC04-02-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional 2 places persones encarregades equip personal HUSE15-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup de TSI SSCC28-02-2013
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup de Comptabilitat SSCC05-03-2013
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap de grup TSI SSCC04-04-2013
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup TSI SSCC07-05-2013
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip Facturació a tercers GAP Mallorca10-06-2013
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip de diverses ZBS GAP Mallorca03-07-2013
An Adobe Acrobat file Correcció d'errors acord provisional cap d'equip de diverses ZBS GAP Mallorca05-07-2013
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip de diverses ZBS GAP Mallorca14-08-2013
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip de Facturació a tercers GAP Mallorca04-10-2013
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip de l'EAP Trencadors04-02-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip de l'EAP Trencadors11-03-2014
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió de l'EAP Santa Maria del Camí08-04-2014
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip de l'EAP Santa Maria del Camí02-05-2014
An Adobe Acrobat file Acord provisional 2 places encarregat d'equip de Personal d'Ofici HUSE08-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap grup Àrea Targeta Sanitària SSCC29-05-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció d'Anàlisi i Planificació GAP Mallorca05-09-2014
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció d'Informàtica GAP Mallorca05-09-2014
An Adobe Acrobat file Resolució provisional concurs cap equip admissió EAP S'Escorxador23-09-2014
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP Trencadors23-09-2016
An Adobe Acrobat file Diligència publicació cap d'equip d'Admissió de l'EAP Trencadors 223-09-2016
An Adobe Acrobat file Diligencia cap d'equip EAP Capdepera23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP Capdepera23-09-2016
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció Costos i Sistemes Informació GAP Mallorca29-11-2016
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Selecció i Provisió GAP Mallorca29-11-2016
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Costos i Sistemes d'Informació27-01-2017
An Adobe Acrobat file BOIB resolució cap de secció de Selecció i Provisió27-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP Na Burguesa31-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP s'Escorxador31-01-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional de cap d'equip d'Admissió de diverses zones GAP Mallorca04-07-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Serveis Generals HUSLL22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Recursos Humans-Nòmines HUSLL22-08-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Gestió Econòmica HMO11-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip de Control de Gestió 061 Balears14-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de personal administratiu d'Admissió HMO28-09-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de Relacions Laborals GAP Mallorca05-10-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup Facturació i Cobraments GAP Mallorca05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional cap grup Personal Sanitari A2, C1 i C2 GAP05-10-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional puntuacions Cap de Secció de Control de Gestió (capítol I)18-12-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'Atenció a l'Usuari SSCC19-12-2017
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'Admissió d'Urgències HSLL26-03-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'Inventaris i Inversions HUSE12-04-2018
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Nòmines HCIN04-07-2018
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció de Nòmines HMAN09-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció Recursos Humans-Nòmines HUSLL15-11-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió EAP de la ZBS Cas Català04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió EAP de la ZBS Casa del Mar04-12-2018
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup d'EAP Es Banyer16-01-2019
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català 11-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP Casa del Mar 13-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de l'EAP Es Banyer14-02-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup Comptabilitat i Pressuposts GAP Mallorca07-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup TSI HCM09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap grup admissió urgències HCM09-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Sant Agustí-Cas Català23-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió Casa del Mar23-05-2019
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció Central de Compres SSCC29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de Trasllats HMO29-05-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de personal subaltern sanitari HUSLL05-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de personal subaltern logística HUSLL06-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB cap de grup de Comptabilitat i Pressuposts GAP Mallorca17-06-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup Trasllats HMO25-06-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció Atenció al Personal Estatutari HMAN02-07-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de Nòmines HMAN02-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern logistica HSLL04-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de personal subaltern sanitari HSLL04-07-2019
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup de Concerts SSCC24-07-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció d'Atenció al Personal Estatutari HMAN02-08-2019
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup de Nòmines HMAN02-08-2019
An Adobe Acrobat file BOIB canvis en la Comissió de Selecció cap de grup de TSI HCM02-08-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional persones admeses i excloses cap secció Central Compres SSCC05-08-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva persones admeses i excloses cap secció Central Compres SSCC06-09-2019
An Adobe Acrobat file Resolució provisional cap de grup d'Admissió d'Urgències HCM17-10-2019
An Adobe Acrobat file Valoració provisional de mèrits cap de secció Central Compres SSCC21-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva cap de grup d'Admissió d'Urgències HCM21-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució adjudicació provisional cap de secció Central Compres SSCC30-01-2020
An Adobe Acrobat file Resolució cap de grup d’Administració Perifèrica HUSE04-02-2020
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció Central de Compres SSCC 10-03-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció de Nòmines GAP Mallorca24-03-2020
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup d'Administració Periférica HUSE27-04-2020
An Adobe Acrobat file Diligència llista provisional admesos i exclosos cap de grup TSI HCM02-06-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap personal subaltern HMO18-06-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió Santa Eulària des Riu18-06-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap d'equip d'Admissió de l'EAP de Santa Eulària des Riu18-06-2020
An Adobe Acrobat file Diligència llistes definitives admesos i exclosos cap de grup TSI HCM31-07-2020
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de secció de Nòmines GAP Mallorca17-09-2020
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup TSI HCM25-09-2020
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció de Nòmines GAP Mallorca26-10-2020
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup TSI HCM02-11-2020
An Adobe Acrobat file BOIB canvis en la comissió de selecció cap de grup d'Admissio d'Urgencies HCM02-11-2020
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de personal subaltern HMO02-11-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de personal subaltern HCM12-11-2020
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de Personal Subaltern HMO01-12-2020
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'Admissió de l'EAP Santa Eulària des Riu17-12-2020
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup d'E-SIAP HCM01-02-2021
A file of unknown type BOIB convocatòria cap de grup de l'EAP Canal Salat08-02-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup de control de gestió HMO08-02-2021
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'Admissió d'Urgències HCM16-02-2021
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de Personal Subaltern HCM 18-02-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap d'equip d'Admissió de l'EAP de Santa Eulària des Riu04-03-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup de Subministraments i Magatzem HMO08-03-2021
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'E-SIAP HCM 10-03-2021
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup d'EAP Canal Salat 06-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de Personal Subaltern HCM13-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup d'E-SIAP HCM20-04-2021
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap de grup Subministraments i Magatzem HMO22-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció Processos de Selecció SSCC29-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de grup Processos de Selecció SSCC29-04-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup Control de Gestió HMO03-05-2021
An Adobe Acrobat file BOIB correcció errors cap de grup Processos de Selecció SSCC13-05-2021
An Adobe Acrobat file BOIB canvis en la comissió de selecció cap de grup Processos Selecció SSCC08-06-2021
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap de grup Processos Selecció SSCC02-07-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció TSI SSCC02-08-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de secció Processos de Selecció SSCC23-08-2021
An Adobe Acrobat file Acord comissió cap de secció Processos de Selecció SSCC27-08-2021
An Adobe Acrobat file BOIB convocatòria cap de secció Control de Gestió HCIN30-08-2021
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup Processos de Selecció SSCC02-09-2021
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de secció de Control de Gestió HCI07-10-2021
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de Secció Sistema d'Informació SSCC18-10-2021
An Adobe Acrobat file Boib Cap Secció Departament de Control H.Son Espases04-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib Cap de secció d'Inversions plantilla org.H.S.ESPASES04-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria cap de grup de l'Equip A.P. Dalt Sant Joan A.S. Menorca11-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib conv.cap d'equip d'admissió de l'Equip A.P. zona Valldargent23-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib conv.cap d'equip d'admissió Equip A.P. Zona Son Gotleu23-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria cap de Grup Gestió Integral de Nòmines Gerència S.C.07-01-2022
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació TSI19-01-2022
An Adobe Acrobat file BOIB adjudicació cap de grup suminist.i magatzem HMO19-01-2022
An Adobe Acrobat file Boib correc.errors Cap Secció Dep.Control Gestió Son Espases27-01-2022
An Adobe Acrobat file Boib correc.errors Cap Secció d'Inversions H.Son Espases27-01-2022
An Adobe Acrobat file BOIB conv.cap grup HUSE Funcio AD03-02-2022
An Adobe Acrobat file Boib conv.Cap d'equip d'Admissió E.A.P. Son Serra -La Vileta14-02-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap d'quip d'Admissió EAP Son Gotleu17-02-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de grup EAP Dalt Sant Joan17-02-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap de secció d'Inversions H.Son Espases17-02-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap d'equip d'admissió EAP Valldargent17-02-2022
An Adobe Acrobat file Anunci notificació P.A.1-202222-02-2022
An Adobe Acrobat file Acord Provisional cap de Grup de Gestió Nòmines SSCC21-03-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació Cap secció de control de gestió HUSE04-04-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació Cap grup funció admin.HUSE04-04-2022
An Adobe Acrobat file Acord provisional cap d'equip d'admissió EAP Son Serra La Vileta06-04-2022
An Adobe Acrobat file Boib conv.cap de secció Planificació H.Son Llàtzer25-04-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació def.cap de grup de Gestió Integral de Nómines SSCC28-04-2022
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria cap grup H.Can Misses Eivissa10-05-2022
An Adobe Acrobat file Boib correcció errors cap de grup A.P. H.Can Misses17-05-2022
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria cap d'equip d'admissió EAP Ses Roques Llises17-05-2022
An Adobe Acrobat file Boib adjudicació cap d'equip d'admissió EAP Son Serra La Vileta17-05-2022
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria Cap d'equip d'Admissió EAP Safrà19-05-2022