Preguntes freqüents sobre borsa única

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Preguntes freqüents sobre tràmits d'incripció i/o actualització de dades en les borses de treball

Us recomanam llegir atentament les preguntes freqüents relatives al tràmits d'incripció en les borses de treball.

 

Administració Electrònica. Tràmits telemàtics

 • Què necessit per accedir a l’administració electrònica?

  Per tramitar per Internet necessitau el següent:

  • Un ordinador amb sistema operatiu Windows i navegador Internet Explorer o Mozilla Firefox. (Us aconsellam no emprar el navegador Google Chrome.)
  • Instal·lar un certificat digital (vegeu el punt següent).
  • També podeu utilitzar el DNI electrònic (vegeu més a baix).
 • Com puc accedir a la Web del candidat?

  Una vegada que hagueu pagat la taxa heu de completar el procés d’inscripció
  per estar inscrit correctament en la borsa de treball, i per això necessitau una
  identificació. Hi ha tres modalitats d’identificació d’accés a la Web del candidat:

  1. Identificador amb número d’USUARI CAIB
  2. Identificador amb CERTIFICAT DIGITAL
  3. Identificador amb DNI ELECTRÒNIC
 • Com puc obtenir un número d’USUARI CAIB?

  Per obtenir un número d’usuari CAIB i la contrasenya corresponent heu de comparèixer davant qualsevol de les unitats gestores del Servei de Salut amb un document oficial d’identificació.

  • Direcció General del Servei de Salut. C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2 (Palma). Tel.: 971 175600. Horari: de 9.00 a 14.00
  • Hospital Universitari Son Espases. Carretera de Valldemossa, 79 (Palma). Tel.: 871 205 489
  • Hospital Comarcal de Manacor. Carretera Manacor-Alcúdia, s/n (Manacor). Tel.: 971 847 007
  • Hospital Universitari Son Llàtzer. Carretera de Manacor, PQ 4 (Son Ferriol, Palma). Tel.: 871 202 227
  • Hospital Comarcal d’Inca. Carretera Vella de Llubí, s/n (Inca). Tel.: 971 888 500 (ext. 3000)
  • Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1 (Maó). Tel.: 971 487 420
   Hospital Can Misses. C/ de Corona, s/n (Eivissa). Tel.: 971 397 000 (ext. 67651)
  • Gerència del 061. C/ Illes Balears s/n, 07014 -Palma. Tel.: 971462099
  • Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. C/ de l’Escola Graduada, 3 (Palma). Tel.: 971 175 890

  Si estau en la situació de servei actiu al Servei de Salut o a qualsevol ens de
  l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears heu d’acudir
  al departament de recursos humans del vostre centre.

 • Com puc obtenir un CERTIFICAT DIGITAL?

  1. Si no disposau de certificat digital el podeu sol·licitar a qualsevol de les Entitats Emisores de Certificats Electrònics.
  2. El Certificat digital de Persona Física. És la certificació electrònica que permet a tota persona en possessió de DNI o NIE identificar-se per realitzar un tràmit.
  3. El Certificat Digital, a més, funciona com a sistema de firma electrònica.
  4. Per utilitzar aquest mecanisme de firma necessita tenir instal·lat en el seu dispositiu l'última versió de l'aplicació autofirma. Pot obtenir aquesta aplicació de manera gratuïta i legal en el Portal de firma electrònica del Govern d'Espanya.

 • Com puc obtenir el DNI ELECTRÒNIC?

  Visitau la web https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe (només en espanyol)
  des d’on el podreu sol·licitar. Qualsevol persona que disposi del DNIe activat
  per a tràmits telemàtics i la contrasenya corresponent —a més d’un ordinador
  habilitat per utilitzar-lo— es pot inscriure en la borsa unificada i posteriorment
  accedir a la Web del candidat.

 

Pagament de la taxa i inscripció en el Web del Candidat

 • Com m’he d’inscriure a la Web del candidat?

  Si voleu formar part de les borses de treball de personal estatutari
  temporal us hi heu d’inscriure telemàticament per mitjà del web del Servei de
  Salut registrant-hi tots els requisits i els mèrits establerts.
  Heu de cursar una inscripció telemàtica per a cada categoria laboral i heu
  d’indicar la vostra disponibilitat i la preferència pel que fa als torns, a
  l’especialitat i a la zona geogràfica on fer feina.

 • Quan he de pagar la TAXA?

  Una vegada publicat el nou acord, si us inscriviu per primera
  vegada en una borsa de treball heu d’esperar que es publiqui la convocatòria
  corresponent a la vostra categoria.
  El pagament de la TAXA és únic per a cada categoria professional. L’aspirant
  que ha pagat una TAXA té dret a participar en els futurs talls que es publiquin
  en la convocatòria de la categoria en què participi.

 • Què passa si estic inscrit en una convocatòria que no és vigent?

  Les inscripcions formalitzades per a les borses de treball convocades d’acord
  amb les prescripcions de l’Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014
  excepte comares i salut mental S’INCORPORARAN als nous procediments de
  selecció de les categories respectives que es CONVOQUIN, una vegada
  publicat l’Acord, llevat que l’aspirant s’hi oposi expressament.

  Si us heu inscrit ja en les diferents convocatòries podreu consultar,
  registrar i modificar les dades de la Web del candidat incloses a l’apartat
  Dades del candidat.
  L’apartat de la Web del candidat Borses de feina temporal està
  actualment bloquejat. S’activarà una vegada que es publiqui la convocatòria de la seva categoria.

 • Si he pagat la TAXA, ¿estic inscrit en la borsa única de treball?

  El pagament de la TAXA no implica estar inscrit en la BORSA ÚNICA DE
  TREBALL.
  Es considera que un aspirant està inscrit de manera permanent en la Borsa
  única de treball quan ha pagat la taxa per a la seva categoria professional i ha
  completat el procés d’inscripció a la Web del candidat.
  Si l’aspirant tan sols ha pagat la TAXA i no ha completat el procés d’inscripció a la Web del candidat, es considerarà exclòs de la convocatòria a la qual es
  presenta.

 • Com puc pagar la TAXA telemàticament?

  Teniu dues alternatives:

  1. Amb una TARGETA DE CRÈDIT o DÈBIT. L’aspirant que s’inscriu ha de ser el titular de la targeta, independentment de l’entitat bancària de què es tracti.
  2. Per mitjà del sistema de banca electrònica. L’aspirant ha de ser titular d’un compte amb servei de banca electrònica en una de les entitats
   col·laboradores següents: Banca March, “la Caixa”, BMN o BBVA.
 • Què he de fer si el meu usuari CAIB no funciona?

  Si no podeu accedir a la Web del candidat amb el número d’usuari CAIB, el
  més probable és que hagi caducat la contrasenya o que estigui bloquejada.
  L’única manera de tornar a activar-la és acudint a la unitat gestora on us varen assignar el número d’usuari o bé a una de les unitats gestores del Servei de Salut.

  • Direcció General del Servei de Salut. C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2 (Palma). Tel.: 971 175 600. Horari: de 9.00 a 14.00
  • Hospital Universitari Son Espases. Carretera de Valldemossa, 79 (Palma). Tel.: 871 205 489
  • Hospital de Manacor. Carretera Manacor-Alcúdia, s/n (Manacor). Tel.: 971 847 007
  • Hospital Son Llàtzer. Carretera de Manacor, PQ 4 (Son Ferriol, Palma). Tel.: 871 202 227
  • Hospital Comarcal d’Inca. Carretera Vella de Llubí, s/n (Inca). Tel.: 971 888 500 (ext. 3000)
  • Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1 (Maó). Tel.: 971 487 420
   Hospital Can Misses. C/ de Corona, s/n (Eivissa). Tel.: 971 397 000 (ext. 67651)
  • Gerència del 061. C/ de la Fàbrica, 87 A (Palma). Tel.: 971 285 854
  • Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. C/ de l’Escola Graduada, 3 (Palma). Tel.: 971 175 890
 • Què he de fer si no he completat el tràmit d’inscripció?

  Si no heu completat algun dels 5 passos per inscriure’s en la borsa de treball o
  s’ha interromput la connexió sense que hagueu acabat el tràmit, accediu a
  aquesta adreça, https://www.caib.es/zonaperfront/protected/init.do, on
  trobareu els tràmits pendents.

 • Quan he d’entregar la documentació?

  Per mitjà del seu web, el Servei de Salut requerirà als aspirants que aportin la
  documentació que justifica els requisits i els mèrits. Ho farà quan s’hagi iniciat
  el procés selectiu i hagi publicat la llista definitiva d’aspirants admesos i
  exclosos de la borsa de treball. Llavors establirà els TERMINIS, la manera i el
  lloc on heu de presentar la DOCUMENTACIÓ, que no s’ha de presentar fora
  dels períodes establerts.

 

Requisits per ser inclòs a la borsa de treball

 • Ciutadans de països de parla NO HISPANA

  Els aspirants a qualsevol de les borses de treball que siguin ciutadans de països
  o de territoris on l’espanyol no sigui idioma oficial han d’acreditar que
  dominen qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears presentant
  un títol o un diploma del nivell B1 o superior expedit per un organisme públic
  amb competències per acreditar coneixements lingüístics.

 • Coneixements exigibles de LLENGUA CATALANA

  S’exigiran determinats coneixements de català en tots els procediments en
  matèria de personal que s’iniciïn a partir de l’1 de juny de 2017, de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.
  Els coneixements que s’exigiran són els següents, especificats per categories
  de personal estatutari:

  • Certificat de nivell B2: grups A1, A2 i C1
  • Certificat de nivell B1: grups C2 i grup d’agrupacions professionals
 • Requisits per a ser inclòs en la borsa de treball?
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d’acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar igualment, sigui quin sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones amb nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret o siguin menors de vinti-un anys o superin aquesta edat i siguin dependents.
  2. Tenir la titulació exigida en la convocatòria o estar en condicions
   d’obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds. En els casos de
   titulacions estrangeres, és necessari que l’interessat acrediti l’homologació, feta per l’organisme corresponent.
  3. Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es
   derivin del nomenament corresponent.
  4. Tenir 16 anys complits i no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.
  5. Acreditar el nivell de llengua catalana que es determini.
  6. No haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  7. Cursar la inscripció TELEMÀTICAMENT en la forma i en el termini previstos en la convocatòria de la categoria en què participi.
  8. Pagar la taxa establida quan s’exigeixi segons la normativa de cada
   moment.
  9. No incórrer en el moment del nomenament en una causa
   d’incompatibilitat d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
   d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  10. No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa de treball.
  11. No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.


  Aquests requisits s’han de complir en la data en què l’aspirant presenti la
  sol·licitud telemàtica per participar en el procés selectiu. 

 

Publicació de llistes de la borsa de treball. Cronologia

 • Quan es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos?

  Una vegada formalitzades les inscripcions i introduïts els mèrits
  telemàticament en la Web del candidat, el director general del Servei de Salut
  dictarà una resolució per fer públiques en el web del Servei de Salut la llista provisional d’aspirants admesos en la borsa de treball de la categoria i de
  l’especialitat respectives i la llista d’aspirants exclosos, indicant-ne les causes
  de l’exclusió.

 • Comprovació de l'estat de mèrits en la Web del Candidat

  1. En la Web del Candidat, accedir a la Borses d'Ocupació Temporal.

  Bolsa de empleo temporal

  2. Una vegada en l'apartat de Borses d'Ocupació Temporal, seleccionar Registrar.

  Bolsa de empleo temporal

  3. En la pestanya d'Autobarem es troben tots els mèritos del candidat:

  Formació continuada, Assignatures, Formació postgraduada...etc.

  Bolsa de empleo temporal

  Mèrits acceptats: Els candidats que vegin que els seus mèrits estan en semàfor verd tenen els seus mèrits acceptats.

  Mèrits pendents: Els candidats que vegin que els seus mèrits estan en semàfor groc tenen sus mèrits pendents.

  Mèrits no acceptats: Si el mèrit està en semàfor vermell, significa que aquest mèrit no ha estat acceptat, i passant el cursor del ratolí per damunt del punt vermell s'indicará el motiu pel qual ha estat refusat.

 • Quin termini tenc per presentar-hi al·legacions?

  Podeu interposar al·legacions contra aquesta resolució
  en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data en què
  s’hagi publicat. Les al·legacions s’han d’adreçar a la Unitat de Selecció del Servei de Salut de les Illes Balears, ubicada al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003 Palma) per mitjà de qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent
  .

 • Quins requisits he de complir per ser inclòs en la borsa de treball?
  1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d’acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar igualment, sigui quin sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones amb nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret o siguin menors de vinti-un anys o superin aquesta edat i siguin dependents.
  2. Tenir la titulació exigida en la convocatòria o estar en condicions
   d’obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds. En els casos de
   titulacions estrangeres, és necessari que l’interessat acrediti l’homologació, feta per l’organisme corresponent.
  3. Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es
   derivin del nomenament corresponent.
  4. Tenir 16 anys complits i no sobrepassar l’edat de jubilació forçosa.
  5. Acreditar el nivell de llengua catalana que es determini.
  6. No haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  7. Cursar la inscripció TELEMÀTICAMENT en la forma i en el termini previstos en la convocatòria de la categoria en què participi.
  8. Pagar la taxa establida quan s’exigeixi segons la normativa de cada
   moment.
  9. No incórrer en el moment del nomenament en una causa
   d’incompatibilitat d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
   d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  10. No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa de treball.
  11. No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.


  Aquests requisits s’han de complir en la data en què l’aspirant presenti la
  sol·licitud telemàtica per participar en el procés selectiu. 

 • Quan es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos?

  Una vegada que la Unitat de Selecció hagi estudiat les al·legacions interposades, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —
  que es publicarà també en el web del Servei de Salut— amb la qual les
  estimarà o les desestimarà i establirà la llista definitiva d’aspirants admesos
  en la borsa de treball —subjecta a l’acreditació posterior dels requisits
  exigits— i la llista d’exclosos.
  La llista d’admesos també establirà els TERMINIS, la forma i el lloc on s’ha de
  presentar la DOCUMENTACIÓ. La llista d’exclosos n’indicarà les causes de
  l’exclusió.

 • Quan es publica la llista d’aspirants admesos amb la puntuació resultant de l’autobaremació?

  En la mateixa resolució es publicarà una altra llista amb caràcter merament
  informatiu amb els noms dels aspirants admesos i la puntuació resultant de
  l’autobaremació, contra la qual no es pot interposar cap recurs.

 • Quan i com es publica la llista provisional de mèrits?

  Tenint en compte la documentació presentada i un cop que la Unitat de Selecció
  hagi comprovat que es compleixen els requisits i s’han acreditat els mèrits
  al·legats, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es
  publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional dels
  aspirants amb la puntuació resultant de la baremació.

 • Quin termini tenc per presentar-hi al·legacions?

  Deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la
  resolució. Les al·legacions s’han d’adreçar a la Unitat de Selecció del Servei de
  Salut de les Illes Balears, ubicada al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003
  Palma) per mitjà de qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.


  No es tendran en compte les al·legacions que aportin DOCUMENTACIÓ acreditativa de mèrits o requisits no presentats en el període establert en la
  convocatòria

 • Quan es publica la llista definitiva d’admesos amb les puntuacions finals?

  Finalment, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per
  publicar la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants,
  diferenciades segons les opcions triades en cada inscripció. Amb la publicació
  d’aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades
  contra la llista provisional.

 

Modificació de preferències. Disponible o no disponible

 • Quan puc modificar les preferències i en quin moment seran efectives?

  Les situacions de “disponible” o de “no disponible” i la resta de preferències
  s’han de triar quan es cursa la inscripció per participar en la borsa de treball,
  però es poden modificar en qualsevol moment, tot i que els canvis seran
  efectius el dia primer del mes següent.
  La situació de “disponible” s’apreciarà tenint en consideració la informació que
  l’Administració tengui en el moment d’iniciar les gestions telemàtiques
  necessàries per fer la crida. Per tant, si una gerència inicia les gestions
  telemàtiques l’1 d’abril per a les contractacions del mes de juny, participaran
  en la preselecció els candidats que estiguin en la situació de “disponible” i amb
  les preferències marcades en la data en què aquella es faci (1 d’abril), no en la
  data en què comença el contracte.
  Els aspirants podran triar la gerència territorial, el sector sanitari i la unitat
  específica on vulguin prestar serveis. També poden triar el nivell assistencial
  (atenció primària o atenció especialitzada) i la modalitat del nomenament.
  Igualment poden optar entre un nomenament temporal a jornada completa i
  un nomenament temporal a jornada parcial.

 

Modalitats de nomenament (temporals interins, temporals de durada llarga, temporals de durada curta i temporals de cobertura urgent)

 • Quines modalitats de nomenament estan previstes en l’ACORD?

  Es classifiquen en quatre grans grups:

  • Nomenaments temporals interins
  • Nomenaments temporals de durada llarga
  • Nomenaments temporals de durada curta
  • Nomenaments temporals de cobertura urgent

  1. Són nomenaments temporals interins els que s’expedeixen per ocupar una
   plaça vacant quan sigui necessari acomplir les funcions corresponents.
  2. Són nomenaments temporals de durada llarga els següents:
   a) Els nomenaments de substitució quan el titular de la plaça no estigui ja
   substituït i tengui dret a la reserva de la plaça si està en alguna de les
   situacions següents:
   − Serveis especials.
   − Excedència per tenir cura de familiars.
   − Excedència a causa de violència de gènere.
   − Permís sindical retribuït i a temps complet.
   − Comissió de serveis.
   − Promoció interna temporal per alguna de les causes previstes en els
   paràgrafs a o b d’aquest punt.
   − Risc per embaràs.
   b) Els nomenaments eventuals quan siguin a temps complet i tenguin
   determinat expressament un termini superior a 6 mesos.
  3. Són nomenaments temporals de durada curta els següents:
   a) Els nomenaments de substitució quan tenguin causa en algun supòsit
   no previst en l’apartat 2.a precedent.
   b) Els nomenaments eventuals quan tenguin causa en algun supòsit no
   previst en l’apartat 2.b precedent, inclosos els nomenaments eventuals
   per reducció de jornada, independentment de la durada.
   c) Els nomenaments a jornada parcial.
  4. Són nomenaments de cobertura urgent els ocasionats per situacions
   imprevisibles que creïn un dèficit assistencial que s’hagi de cobrir de
   manera imminent per garantir el funcionament correcte del servei sanitari.
   Els aspirants a aquest tipus de nomenament han d’estar disposats a
   incorporar-se a la plaça en un termini màxim de dues hores.

 

Específics

 • Quins requisits he d’acreditar perquè em seleccionin en una unitat de característiques específiques?

  Si voleu ser seleccionat en una unitat de característiques específiques heu d’acreditar documentalment que compliu tots aquests requisits:

  • Figurar inscrit en la borsa general de la categoria.
  • Haver indicat en la Web del candidat (en la pestanya de Preferències)
   l’opció de treballar en una unitat concreta de característiques específiques.
  • Acreditar documentalment una capacitació específica en el moment del
   nomenament de conformitat amb el punt següent.


  La selecció i l’acreditació documental del personal que vulgui prestar serveis en
  una unitat de característiques específiques estan subjectes al règim següent:

  • Amb caràcter general, cal acreditar la prestació d’un període mínim de 3
   mesos de serveis a les unitats en qüestió durant els 3 anys anteriors a la
   darrera actualització de la borsa general de la categoria.
  • Amb caràcter específic i únicament per a la categoria d’infermeria i les
   seves especialitats, es pot substituir el requisit anterior pel títol de
   l’especialitat corresponent, o bé acreditar una titulació universitària de
   postgrau que inclogui un període de pràctiques en una unitat de
   característiques específiques o, si no, un o diversos títols de formació
   acreditats per la Comissió de Formació Continuada que en ambdós casos
   inclogui en conjunt un mínim de 300 hores de formació pràctica.

 

Funcionament de les borses de treball

 • Quines regles s’apliquen per fer les crides?

  Per oferir un nomenament interí o de durada llarga farem una trucada a
  l’aspirant; si no és possible contactar-hi, li enviarem simultàniament un SMS i un missatge de correu electrònic per informar-lo que té fins a les 14 hores del dia feiner següent per acceptar el nomenament.
  Per oferir un nomenament de durada curta farem una trucada a l’aspirant; si no és possible contactar-hi, li enviarem simultàniament un SMS i un missatge de correu electrònic per informar-lo que disposa dels terminis següents per acceptar el nomenament:

  • 1 hora en el cas de nomenaments temporals de durada previsible igual
   o inferior a 2 mesos.
  • Fins a les 15.00 h del mateix dia en el cas de nomenaments temporals
   de durada previsible superior a 2 mesos i igual o inferior a 6 mesos. Fins
   a les 9.00 h de l’endemà si l’oferta s’ha comunicat després de les 14.00
   h.

  Per als nomenaments de cobertura urgent, els aspirants han d’estar disposats a incorporar-se a la plaça en un termini màxim de 2 hores.

 • Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 

Exclusions i sancions de les borses de treball

 • Què passa si rebutj una oferta de nomenament temporal sense una causa justificada?

  Si rebutjau una oferta de nomenament interí o de durada llarga sense una
  causa justificada passareu a la situació de “no disponible” durant un termini de
  6 mesos en qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat.
  Si rebutjau una oferta de nomenament de durada curta o de cobertura urgent
  faran falta tres renúncies consecutives per passar a la situació de “no disponible” durant un termini de 4 mesos.
  Renunciar a un nomenament temporal interí o de llarga durada ja formalitzat
  suposa estar exclòs durant 6 mesos de qualsevol de les llistes de la borsa de la
  categoria o especialitat.
  Renunciar a un nomenament temporal de durada curta ja formalitzat suposa estar exclòs durant 4 mesos de qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria
  o especialitat.

 • Quines són les causes que em poden excloure de la borsa de treball?

  Les persones incloses en una borsa de treball d’una categoria o especialitat
  poden ser excloses per algun dels motius següents:

  • Per incomplir els requisits per participar en la convocatòria o per no
   mantenir-los durant la vigència de cada nomenament.
  • Per no haver presentat en el termini establert la documentació exigida per
   al nomenament o per incomplir el requisit d’incorporar-se a la plaça
   oferida en el termini establert.
  • Per haver renunciat a un nomenament temporal ja formalitzat: en aquest
   cas la renúncia a un nomenament temporal interí o de durada llarga
   suposa l’exclusió durant 6 mesos de qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat. Si s’ha renunciat a un nomenament temporal de durada curta suposa estar exclòs durant 4 mesos de qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat.
  • Per no haver superat el període de prova: qui hagi quedat exclòs per
   aquesta causa queda durant 6 mesos apartat de qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat.
  • Qui hagi quedat exclòs per falsedat constatada en la documentació
   aportada queda durant 3 anys apartat de qualsevol de les llistes de la
   borsa de la categoria o especialitat.
  • Per una sanció disciplinària de suspensió de funcions derivada de cometre una falta greu o molt greu l’aspirant queda exclòs de la borsa durant tot el temps que duri la sanció imposada una vegada que aquesta sigui executiva. El procediment disciplinari iniciat per haver comès una falta greu o molt greu ha de seguir la tramitació encara que hagi finalitzat la relació de serveis derivada del nomenament temporal. En aquest cas, si el procediment es resol amb una sanció de suspensió de funcions, s’exclourà de la borsa de treball la persona sancionada durant tot el temps que duri la sanció.
  • Qui hagi quedat exclòs per tenir tres informes negatius sobre l’acompliment inadequat de les funcions queda apartat de qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat durant 6 mesos.
  • Per haver complit l’edat de jubilació.

  Durant la tramitació de l’expedient d’exclusió, la persona afectada passa a la
  situació de “no disponible” en la borsa de treball de la categoria o especialitat.
  Una vegada extingits els efectes de la causa de l’exclusió o una vegada finalitzada la tramitació de l’expedient d’exclusió sense que s’apreciï que hi concorr la causa que va motivar la incoació, la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals incorporarà la persona exclosa a la borsa de treball respectiva en la situació de “disponible”, a petició prèvia seva.

 • Quan està en situació de NO DISPONIBLE un aspirant en la borsa de treball?

  Estan en la situació de “no disponible” els aspirants de cada borsa de treball
  que no poden ser cridats per a un nomenament temporal perquè estan en
  algun dels supòsits següents:

  • Tenir un nomenament temporal i no estar inclosos en els supòsits que
   permeten figurar en la situació de “disponible”.
  • Haver indicat expressament la situació de no disponibilitat.
  • Per impossibilitat de comunicar tres ofertes consecutives de
   nomenaments, sempre que s’hagi intentat contactar amb l’aspirant i aquest no contesti. L’interessat quedarà en la situació de “no disponible” fins que comuniqui a l’òrgan competent que està disponible.
  • Per rebutjar sense una causa justificada una oferta de nomenament
   temporal. En aquest cas, rebutjar una oferta de nomenament interí o de
   durada llarga suposarà passar a la situació de “no disponible” durant un
   termini de 6 mesos en qualsevol de les llistes de la borsa de la categoria o especialitat. Si es rebutja un nomenament de durada curta o un
   nomenament de cobertura urgent faran falta tres renúncies consecutives
   per passar a la situació de “no disponible” durant un termini de 4 mesos.
 

 

Situacions de No disponibilitat en la borsa de treball i causes justificades

 • Quins aspirants inclosos en la borsa de treball poden sol·licitar figurar en la situació de “disponible”?

  La situació de “disponible” afecta els aspirants de cada borsa de treball als
  quals, d’acord amb la inscripció respectiva, es poden oferir nomenaments
  temporals en la modalitat i a les gerències o als centres triats.
  També poden sol·licitar figurar en la situació de “disponible” els aspirants
  inclosos en les borses de treball que estiguin en alguna de les situacions
  següents:

  • Persones amb un nomenament de caràcter fix: poden sol·licitar estar en la situació de “disponible” per a nomenaments en una categoria diferent i, si escau, una especialitat diferent.
  • Persones amb un nomenament temporal d’interinitat: poden sol·licitar
   estar en la situació de “disponible” per a nomenaments en una categoria
   diferent i —si escau— una especialitat diferent. També es pot sol·licitar per a nomenaments de la mateixa categoria si fos en una altra illa.
  • Persones amb un nomenament temporal de durada llarga: poden sol·licitar estar en la situació de “disponible” per a nomenaments d’interinitat d’igual o diferent categoria o bé de durada llarga en una categoria diferent i —si escau— una especialitat diferent.
   Així mateix, les persones que tenguin un nomenament temporal eventual
   quan sigui a temps complet i tengui determinat expressament un termini
   de durada superior a 6 mesos i les persones amb un nomenament
   temporal de durada llarga la causa del qual sigui la substitució d’un risc
   per embaràs poden estar en la situació de “disponible” per a qualsevol
   altre nomenament de durada llarga quan el titular de la plaça no estigui ja substituït i tengui dret a la reserva de la plaça si està en alguna de les
   situacions següents: serveis especials, excedència per tenir cura de familiars, excedència a causa de violència de gènere, permís sindical
   retribuït i a temps complet, comissió de serveis, promoció interna
   temporal, risc per embaràs, en la mateixa categoria i —si escau—
   especialitat.
  • Persones amb un nomenament temporal de durada curta: poden sol·licitar estar en la situació de “disponible” per a nomenaments d’interinitat o bé de durada llarga en la mateixa categoria —o especialitat, si escau— o en una de diferent.
  • Persones amb un nomenament temporal eventual per reducció de jornada i persones amb un nomenament a jornada parcial: poden figurar en la situació de “disponible” en la mateixa categoria per a nomenaments
   temporals a jornada completa sempre que siguin interins o de durada
   llarga.
 • Quines causes estan justificades per rebutjar una oferta o renunciar a un nomenament temporal?
  1. Prestar servei en un lloc de treball de qualsevol administració o ens del
   sector públic.
  2. Estar en la situació d’incapacitat temporal.
  3. Estar en el període d’embaràs, maternitat o paternitat, adopció o
   acolliment permanent o preadoptiu, inclòs el període en què sigui
   procedent la concessió d’excedència, per tenir cura de fills per qualsevol
   dels supòsits anteriors.
  4. Ocupar un càrrec públic.
  5. Estar en qualsevol altra situació que dificulti o impedeixi temporalment
   prestar servei, sempre que es justifiqui i així ho apreciï la Comissió de
   Seguiment.

  En els casos anteriors les persones afectades quedaran automàticament en la
  situació de “no disponible” fins que la persona interessada acrediti
  documentalment davant de l’òrgan competent les circumstàncies impeditives
  que ocasionen tal situació. Una vegada acreditades les causes esmentades
  l’aspirant serà declarat d’ofici i de manera immediata en la situació de
  “disponible”.