En el meu estat de salut, puc ser vaccinat?

Llegiu detingudament aquestes preguntes i respostes sobre la vaccinació contra la COVID-19 si teniu alguna malaltia, preneu algun medicament, estau embarassada, estau alletant, us han vaccinat o teniu alguna al·lèrgia.

 • He de vaccinar-me contra la COVID-19 si ja he passat la malaltia?

  Sí. L'evidència actual suggereix que la immunitat després de la infecció es perd amb el temps, i que la resposta immune de la població amb antecedent d'infecció és heterogènia. Les persones que ja han passat la COVID-19 i no es vaccinen després de recuperar-se tenen més probabilitat de tornar a infectar-se que aquelles que es van vaccinar.

 • Ja he passat la COVID-19. Quan em poden posar la primera dosi?

  En població a de 12 anys i més es pot administrar després d'un període mínim de 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  Les persones de 65 anys i menys que han passat la malaltia abans de la primovaccinació es consideraràn completament vaccinades amb una sola dosi. 


  En d'infants de 5 a 11 anys que han passat la COVID-19 abans de la primera dosi, han d'haver passat almenys 8 setmanes des que tingué el resultat positiu. En aquesta situació es considerarà pauta completa una dosi del vaccí.

  Si l'infant passa la COVID-19 després de rebre la primera dosi, ha d'esperar 8 setmanes per que li administrin la segona dosi i completar la pauta. 

 • He passat la COVID-19 després de rebre la pauta completa. Quan em poden posar la dosi de record?

  Es recomana que la dosi de record s’administri als 5 mesos del diagnòstic per aconseguir la màxima resposta immunitària. No obstant això, es pot administrar després d'un període mínim de 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  Les persones de 80 i més anys es poden posar la dosi de record respectant un periode de 3 mesos del diagnòstic.

 • Puc vaccinar-me si som una persona immunodeprimida o estic en tractament immunosupressor?

  Les persones immunodeprimides o en tractament immunosupressor poden tenir un risc augmentat de patir COVID-19 greu, per la qual cosa es recomana que es vaccinin tret que hi hagi alguna contraindicació.

 • Puc vaccinar-me contra la COVID-19 si estic embarassada o tenc plans de quedar-hi?

  Sí, es recomana la vaccinació contra la COVID-19 a les persones que estan embarassades, en període de lactància o que estan intentant quedar embarassades. Les persones que tenen la COVID-19 durant l'embaràs tenen una major probabilitat de part prematur (abans de les 37 setmanes) o que el bebè neixi mort, i també pot augmentar la probabilitat d'altres complicacions de l'embaràs.

 • Tenc un fill / una filla amb una malaltia crònica o una condició de risc. Es pot vaccinar?

  Si la seva filla / el vostre fill té una malaltia greu, el pediatre, juntament amb la família i l'equip que el tracta, estudiarà el cas individualment per valorar els possibles riscs i els beneficis de la vaccinació, sempre d'acord amb l'estratègia vaccinal del Ministeri, i així decidir conjuntament la millor opció.

 • Prenc anticoagulants / tenc problemes de coagulació. Puc rebre el vaccí?

  En general, les persones que prenen anticoagulants o tenen problemes de coagulació poden ser vaccinades amb les mateixes precaucions que per a altres vaccins. En alguns casos, el vostre metge haurà de fer una valoració individual per decidir el millor moment per a la vaccinació.

 • Puc rebre el vaccí si tenc al·lèrgies?

  Els vaccins d'ARN només estan contraindicats en persones que hagin presentat una reacció anafilàctica a una dosi prèvia de vaccí contra la COVID-19 o a algun dels components del vaccí. Per a aquestes persones podria estar indicat el vaccí Nuvaxovid (Novavax).

  Podeu consultar la llista d'ingredients de cada vaccí en els prospectes publicats en el web del Centre d'Informació en Línia de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris:

  En persones amb al·lèrgies a altres vaccins o medicaments amb altres components diferents no presents en el vaccí contra la COVID-19, el vaccí s’ha d'administrar amb precaució. Cal observar aquestes persones durant 30 minuts després de ser vaccinades.

  La vaccinació no està contraindicada en persones amb al·lèrgies alimentàries, a animals, insectes, al·lergògens de l'ambient, làtex o altres al·lèrgies. Després de l'administració del vaccí cal observar qualsevol possible reacció durant almenys 15 minuts, independentment de si la persona ha sofert mai reaccions al·lèrgiques o no.

 • Som al·lèrgic a la penicil·lina. Puc ser vaccinat contra la COVID-19?

  Sí. L'al·lèrgia a les penicil·lines no és una contraindicació per als vaccins contra la COVID-19.

 • Tenc al·lèrgia al làtex. Els vaccins contra la COVID-19 contenen làtex?

  No. Segons els fabricants, els vials dels vaccins contra la COVID-19 no contenen làtex.

 • Som al·lèrgic a l'ou. Els vaccins contra la COVID-19 contenen ou i són segurs?

  Els vaccins contra la COVID-19 no contenen proteïnes d'ou. Per tant, cap d'aquests vaccins està contraindicat en cas d'al·lèrgia a l'ou.

 • Som al·lèrgic als àcars de la pols. Puc ser vaccinat contra la COVID-19?

  Sí. L'al·lèrgia a aeroal·lèrgens com els àcars de la pols domèstica, el pol·len o els al·lergògens animals no és una contraindicació perquè us administrin el vaccí contra la COVID-19.

 • Les persones que hagin tingut prèviament reaccions lleus o moderades a aliments o fàrmacs i no duguin adrenalina, poden ser vaccinades contra la COVID-19?

  Sí. No és necessari evitar els vaccins contra la COVID-19 si heu tingut una reacció lleu o moderada a un aliment o a un fàrmac identificat.

 • Les persones amb asma corren més risc en rebre el vaccí contra la COVID-19?

  No. No obstant això, és important controlar l'asma en les setmanes prèvies a la vaccinació contra la COVID-19, de la mateixa manera que amb els altres vaccins.

 • Tenc al·lèrgia a l'alfa-gal i reaccion als medicaments que contenen gelatina. Els vaccins contra la COVID-19 contenen gelatina?

  No. Els ingredients de cada vaccí s'enumeren en el full d'informació per al pacient, que heu de llegir abans de ser vacunat. Els vaccins contra la COVID-19 no contenen gelatina.

 • Som al·lèrgic a tot tipus de peix i he llegit que l'esqualè, que prové de l'oli de fetge de tauró, s'empra en algunes vacunes. Els vaccins contra la COVID-19 contenen esqualè i suposen un risc per a mi?

  És cert que l'esqualè es fa servir en alguns vaccins. És un greix altament purificat que no conté les proteïnes que causen la reacció al·lèrgica. No es considera que suposi cap risc per als pacients amb al·lèrgia al peix.

  Els vaccins contra la COVID-19 no contenen esqualè. Per tant, no hi ha cap raó per sospitar que puguin causar complicacions a algú amb al·lèrgia al peix.

Referències

Anaphylaxis Campaign (incorporating the Latex Allergy Support Group). UPDATED 3RD MARCH 2021. Do you have questions about the new COVID-19 vaccines and your allergy? We have compiled a list of the most frequently asked questions with answers compiled with the assistance of our clinical panel and members of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. https://www.anaphylaxis.org.uk/covid-19-advice/pfizer-covid-19-vaccine-and-allergies/

Si teniu més dubtes sobre col·lectius de risc contactau amb el vostre centre de salut de referència.Telèfon InfoVacuna: 971211999

Telefonau-hi per demanar cita o si teniu dubtes sobre la vaccinació

Personal administratiu us atendrà de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.