Infraestructures

Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d'informació pública del projecte d’obres de l’Hospital Verge del Toro

El dia 26 de novembre es va publicar, a la Plataforma de contractació del Sector Públic, la licitació SSCC PA 184/21 Obres de l’Hospital Verge del Toro. Dins del marc de la implementació de l’estratègia per a l’atenció de la cronicitat del Servei de Salut de les Illes Balears. La redacció del projecte de reforma interior i ordenació de la parcel·la del nou Hospital Verge del Toro es redactà per CASA SOLO ARQUITECTOS, SL. N'és necessària l'execució tal com la descriu el projecte redactat, el qual pujam a la web perquè sigui accessible als licitadors interessats.

Documentació

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 2.2 TOM II_DOCU_GRAFICA
An Adobe Acrobat file II_DG_ ESTRUCTURA_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_ INSTAL.LACIONES_CL_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_ INSTAL.LACIONS_CI_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_URBANITZACIÓ_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACION_BT_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_XT_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_SA_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_PR_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_MT-visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_GM_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_GC_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_GB_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_FV_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_INSTAL.LACIONS_CS_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_00. ÍNDEX03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_ INSTAL.LACIONS_FO_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_ INSTAL.LACIONS_CO_visat03-01-2022
An Adobe Acrobat file II_DG_ INSTAL.LACIONS_CM_visat03-01-2022
explore subfolder image 5.2 TOM V_ESTUDI_SEGUR_SALUT
An Adobe Acrobat file V_01. Estudi Seguretat Salut_visat03-01-2022
explore subfolder image TOM III_PLEC CONDICIONS
An Adobe Acrobat file III_01. Plec Condicions Tècniques_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file III_02. Plec Condicions Particulars_visat01-12-2021
explore subfolder image TOM II_DOCU_GRAFICA
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART1_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART2_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART4_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART3_ visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART5_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART6_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART7_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file II_DG_ ARQUITECTURA_PART8_visat01-12-2021
explore subfolder image TOM IV_AMIDAMENTS I PRESSUP
An Adobe Acrobat file IV_01_Pressupost i Amidaments_visat01-12-2021
explore subfolder image TOM I_MEMORIA
explore subfolder image AnexoS MEMÒRIA
An Adobe Acrobat file I_M4.9. Protecció contra incendis01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.8. Càlculs Instal.lacions_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.7. Memòria Tècnica Estructura_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.5. Pla Control Qualitat_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.6. Eficiència Energètica_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.4. Intsruccions d'Us i Manteniment_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.3. Informe Geotècnic01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.2. Criteris Seguretat i Ecodisseny _visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.11. Normativa obligat compliment_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.10. Memoria Operativa Cuina_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.1. Age Friendly Hospitals_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_M4.0. INDEX ANNEXES A LA MEMÒRIA01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_03. M3. Compliment CTE_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_02. M2. Memòria Constructiva_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_01. M1. Memòria_Descriptiva_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file I_00. M0. Index General_Memòria01-12-2021
explore subfolder image TOMO VII_PROJECTE D'ACTIVITATS
An Adobe Acrobat file VII_01. Projecte Activitats_Memoria_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file VII_02. Projecte Activitats_Plànols_visat01-12-2021
explore subfolder image TOM VI_ESTUDI GESTIO RESIDUS
An Adobe Acrobat file VI_01. Estudi Gestió Residus_visat01-12-2021
explore subfolder image TOM V_ESTUDI SEGURETAT I SALUT
An Adobe Acrobat file V_00. Estudi Seguretat i Salut_portada01-12-2021
An Adobe Acrobat file 00_ASUME_visat01-12-2021
An Adobe Acrobat file 00-HVT_E_ÍNDEX GENERAL PROJECTE01-12-2021