Cronicitat

Títol
Cronicitat i Coordinació Sociosanitària
Cuidar la salut
Pautes bàsiques generals per a pacients amb al•lèrgies i asma durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb càncer durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb diabetis mellitus tipus 1 i tipus 2 durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb epilèpsia durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb hipertensió arterial durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb malaltia renal crònica en tractament de diàlisi durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients amb malalties cardiovasculars durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a pacients anticoagulants durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19
Pautes bàsiques generals per a persones amb alteracions conductuals durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19: trastorn de l'espectre autista (TEA), conductes disruptives del comportament, etc.
Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021. El repte del sistema sanitari
Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura
Programa Pacient Actiu de les Illes Balears
Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents