El Hospital Universitario Son Espases pionero en la implantación del software de IOMED que, con fines de investigación, permitirá a los profesionales del hospital facilitar el acceso a los datos clínicos

L’Hospital Universitari Son Espases acorda la implantació de la tecnologia d’anàlisi i d’extracció de dades de salut de IOMED, empresa especialitzada a transformar les històries clíniques electròniques (HCE) en dades estructurades per a la recerca clínica. Aquest acord permetrà a l’Hospital augmentar la qualitat en la prestació i en l’assistència sanitària gràcies a aquesta tecnologia i la participació en la recerca clínica.

 L’eina desenvolupada per IOMED, basada en intel·ligència artificial i en tecnologia machine learning, permetrà a l’Hospital Universitari Son Espases que la informació de les històries clíniques que es troba desestructurada (redactada en format de text lliure pels professionals sanitaris) sigui transformada en dades codificades i estructurades. Gràcies a aquest projecte, s’aconsegueix accelerar, en gran mesura, la recerca que es du a terme a l’àmbit clínic i maximitzar-ne els resultats.

 “La possibilitat de tenir bases de dades de format estructurar permetrà als professionals de l’Hospital Universitari Son Espases fer-ne un ús intern amb l’objectiu de millorar l’assistència sanitària, trobar patrons i utilitzar aquesta informació per a la recerca clínica. A més, això no suposarà cap cost per a l’Hospital, ja que la cessió de la llicència es fa de manera gratuïta”, explica Javier de Oca, cofundador i conseller delegat de IOMED.

 En tot moment, l’Hospital Universitari Son Espases serà l’únic titular de la informació, dels documents i de les històries clíniques dels pacients.

 L’acord de col·laboració entre IOMED i l’Hospital Universitari Son Espases compleix rigorosament el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i també amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Amb l’acompliment d’aquests normatives, la totalitat de les dades esdevenen anònimes abans del seu tractament, per la qual cosa resulten bases de dades protegides i anònimes.