S'aprova el projecte d'obres per reformar la Unitat d'Estada Llarga de l'Hospital Psiquiàtric

El Consell de Govern ha aprovat avui el projecte d’obres de reforma de la unitat d’estada llarga (edifici Alfàbia) de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, per 1,8 milions d’euros, i ha donat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut per dur a terme la contractació d’aquestes obres, que varen ser declarades d’interès autonòmic el mes de febrer.

Actualment, aquest edifici d’ús residencial té una capacitat per a vint-i-quatre persones amb trastorns mentals greus, les quals duen a terme diverses activitats.

Segons el programa de necessitats elaborat per l’Hospital Universitari Son Espases, cal reformar l’edifici per destinar la planta baixa a fer les funcions d'hospital de dia per a persones amb trastorns de personalitat, i un edifici annex on ubicar-hi maquinària. Tot plegat té la voluntat de millorar la qualitat assistencial als pacients i l’entorn laboral dels professionals.

Cal recordar que les instal·lacions de l’Hospital Psiquiàtric pateixen un envelliment estructural, atès que alguns dels edificis es varen construir a començaments del segle XX. Per això, el Servei de Salut de les Illes Balears va iniciar els tràmits per emprendre diverses intervencions de millora de les instal·lacions.

 

Projecte de reforma integral de l’Hospital Psiquiàtric

El projecte de reforma integral de l’Hospital Psiquiàtric suposa reformar les unitats Lluerna i Alfàbia, i adaptar l’edifici que alberga el recinte psicogeriàtric i l’edifici conegut com el club social. Tot això requereix una inversió de quatre milions d’euros per adaptar-lo a les noves necessitats d’assistència a la població amb problemes de salut mental.

Aquestes reformes s’emmarquen en el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022 per avançar cap a un model en què els pacients estiguin més integrats i per lluitar contra l’estigma que pateixen. Això implica reordenar els espais i crear nous recursos específics. En aquest sentit, la Conselleria de Salut i Consum s’ha compromès a donar resposta a les necessitats amb la participació de professionals, gestors de serveis sanitaris i associacions de pacients i familiars. L’estratègia comprèn les accions següents:

  • Incrementar progressivament els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat (atenció domiciliària, unitats comunitàries de rehabilitació, centres de dia, habitatges tutelats i recursos d’integració).
  • Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en matèria de salut mental a totes les illes.
  • Elaborar i aplicar un pla d’atenció comunitària de caràcter polivalent i preventiu destinat a fomentar l’autonomia de les persones.
  • Millorar l’organització i l’atenció a les drogodependències.
  • Potenciar els serveis d’atenció en l’àmbit infantojuvenil.
  • Promoure la salut i la prevenció de les malalties mentals.