Contacta

María del Carmen Moreno Gutiérrez
Posició:
Subdirectora de Tecnologia de la Informació
Subdirecció de Tecnologia de la Informació
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl

Palma
Illes Balears
07003
España
971175600

Altres informacions