Contacta

Maria Isabel Zaldívar Laguia
Posició:
Subdirectora de Cartera de Serveis
Subdirecció de Cartera de Serveis
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Plaça d'Espanya, 9
Palma
Illes Balears
07002
Espanya

Altres informacions