Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Què heu de saber sobre els tests ràpids d'autodiagnòstic de la COVID-19?

Els tests ràpids d'autodiagnòstic són de venda lliure a les farmàcies de totes les comunitats autònomes espanyoles. Estan disponibles a les Illes Balears des del 22 de juliol de 2021.

 

Què és un test d'autodiagnòstic de venda lliure a farmàcies?

Són proves autodiagnóstiques: la persona es fa la prova a ella mateixa recollint la mostra i interpretant el resultat del test en uns minuts.

Us el podeu fer vós

Vós us podeu fer la prova recollint la mostra i interpretant el resultat del test.

Sense necessitat d'anar a un laboratori o centre sanitari

No és necessari enviar la prova a cap laboratori per obtenir-ne el resultat.

Els resultats s'obtenen en pocs minuts

Aquest temps varia segons la marca comercial.

Són de venda exclusiva a farmàcies i NO necessiten una prescripció mèdica

Les farmàcies comunitàries són els establiments sanitaris autoritzats legalment per dispensar aquests productes sanitaris. A més de dispensar-los, el farmacèutic —com a professional sanitari i agent de salut— us ha de proporcionar informació bàsica i pràctica sobre com fer la prova i com interpretar-ne el resultat.


No els heu d'adquirir per altres canals. La legislació espanyola prohibeix la venda d'aquest tipus de tests fora de les farmàcies.

 • Com puc identificar un test ràpid d'autodiagnòstic per al SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, autoritzat?

  Els productes qualificats com d'autodiagnòstic —com els autoritzats per detectar la infecció pel SARS-CoV-2— han d'haver estat avaluats per un organisme notificat. Per tant, el símbol «CE» ha d'anar acompanyat d'un número de quatre xifres, que correspon a la identificació de l'organisme notificat corresponent.ELS TESTS RÀPIDS D'AUTODIAGNÒSTIC PER AL SARS-COV-2, CAUSANT DE LA COVID-19, DE VENDA LLIURE A FARMÀCIES NO SÓN VÀLIDS PER VIATJAR

Per als desplaçaments el  Certificat COVID DIGITAL UE   és un certificat que acredita que una persona ha estat vaccinada contra la COVID-19, es ha fet una prova diagnòstica de la COVID-19 el resultat de la qual ha estat negatiu o s'ha recuperat de la COVID-19

Actualment hi ha la venda a les farmàcies dos tipus diferents de tests ràpids d'autodiagnòstic de la COVID-19

 • 1. Test ràpid d'antígens per a l'autodiagnòstic d'infecció pel SARS-CoV-2

  Aquest test detecta, de manera ràpida, mitjançant una mostra nasal o de saliva, la presència de l'antigen per així poder determinar si hi ha o no una infecció activa per SARS-CoV-2.

 • 2. Test ràpid d'anticossos per a la detecció d'anticossos davant del virus

  Aquests test detecten diferents tipus d'anticossos específics davant el virus SARS-CoV-2, per mitjà d'una mostra de sang. És a dir, no detecten la presència del virus, sinó la resposta immunològica de la persona.


Quin tipus de test puc emprar?

TEST D'ANTÍGENS
01

Els test d'antígens per a autodiagnòstic poden ser d'ajuda com a complement a altres mètodes diagnòstics per al diagnòstic d'infecció activa

Des del dijous 22 de juliol de 2021 us podeu fer un test d'antígens ràpid per detectar una infecció activa pel SARS-CoV-2, que podeu adquirir a la farmàcia més propera i fer-lo al vostre domicili.

Com he d’emprar el test d'antígens per a l’autodiagnòstic de la COVID-19?

A les farmàcies comunitàries us donaran informació sobre l'ús correcte de la prova, com interpretar-ne el resultat, com actuar en conseqüència i com contactar amb el sistema sanitari si és necessari

 • Ús correcte del test d'antígens


Es fan a partir d'una mostra nasal o de saliva

La mostra a recollir serà de saliva o nasal, segons el test que compreu; heu de seguir les instruccions del fabricant. La presa de la mostra és clau. Una mostra de mala qualitat pot donar lloc a un resultat erroni. Per evitar que aquestes es degradin, heu de fer el test d'antígens immediatament després de prendre la mostra.


Què he de saber sobre el resultat obtingut?

El test d'antigen per a l’autodiagnòstic permet detectar la presència d'antígens del virus SARS–CoV-2, causant de la COVID-19.


SI EL RESULTAT ÉS POSITIU, es considerarà cas sospitós i s'haurà de confirmar en un centre sanitari mitjançant una PDIA (prova de diagnòstic d'infecció activa).

 • Les proves d'autodiagnòstic són vàlides per al diagnòstic de confirmació d'infecció activa en persones amb símptomes o asimptomàtiques?

  No. Els resultats positius en aquestes proves es consideraran casos sospitosos i s'hauran de confirmar en un centre sanitari mitjançant una PDIA (prova de diagnòstic d'infecció activa). Així doncs, no seran considerats per al diagnòstic de confirmació d'infecció activa ni en persones amb símptomes ni en asimptomàtiques.

 • Què he de fer si el resultat del meu test d'autodiagnòstic és positiu i som a les Illes Balears?

  Si el resultat és positiu, heu de començar l'aïllament domiciliari i contactar per telèfon amb el Servei de Salut de les Illes Balears o amb el vostre servei sanitari privat, segons el tipus d’assegurança que tingueu.


  Telèfon de contacte: 971 21 19 98 

  Per a visitants estrangers que no parlin ni català ni castellà: 971 211 991


  Els professionals del Servei de Salut us donaran cita per fer-vos una PCR a un punt COVID EXPRÉS per confirmar o descartar la infecció per SARS-CoV-2

 • Què he de tenir en compte si el resultat del meu test d'autodiagnòstic és negatiu?
  • Tot i que el test només mostri la línia de control (C) i sigui, a priori, negatiu, no s'exclou la possibilitat d'infecció. Pot ser que la càrrega viral sigui massa baixa per ser detectada.
  • No heu de relaxar les mesures de protecció: ús de màscara, higiene de mans i distància de seguretat.
  • Si, a més, presentau símptomes compatibles amb la COVID-19 o sou contacte estret d'una persona diagnosticada amb la malaltia, començau immediatament l'autoaïllament i seguiu aquests consells de salut.

TEST D'ANTICOSSOS
02

Les proves serològiques o d'anticossos detecten diferents tipus d'anticossos específics enfront del virus. És a dir, no detecten la presència del virus, sinó la resposta immunològica de la persona

Des del dijous 22 de juliol de 2021 podeu fer-vos un test ràpid d'anticossos contra el SARS-CoV-2, que podeu adquirir a la farmàcia més propera i fer-lo al vostre domicili.

Què és un test ràpid d'anticossos contra el SARS-CoV-2?

Els test d'anticossos detecten diferents tipus d'anticossos específics davant el virus SARS-CoV-2. És a dir, no detecten la presència del virus, sinó la resposta immunològica de la persona.


Es comercialitzen dos tipus de test d'anticossos:

 • Test d'anticossos IgG/IgM contra el SARS-CoV-2

  Les instruccions d'ús d'aquests test no especifiquen contra quin antigen viral són els anticossos i no serveixen per avaluar la immunitat generada pel vaccí. Aquesta indicació no es recull en les instruccions d'ús. L'explicació és que el test pot detectar anticossos IgM i IgG contra la nucleocàpsida o una altra proteïna viral diferent a l’emprada en els vaccins (la proteïna espícula). Per tant, aquests tests únicament servirien per detectar la infecció natural prèvia pel SARS-CoV-2.

 • Test d'anticossos IgG anti-S contra el SARS-CoV-2

  Són de nova generació, i les instruccions d'ús inclouen com a indicació l'avaluació de la resposta immunitària generada pel vaccí. Aquests tests detecten anticossos IgG contra l'antigen S, per la qual cosa servirien per avaluar tant els anticossos produïts a llarg termini com a resposta a l'exposició al virus com la immunitat generada pel vaccí.


Es fan a partir d'una mostra de sang

Les proves ràpides d'anticossos requereixen fer-se una petita punció amb una llanceta. Els resultats s'obtenen en pocs minuts, però el temps varia segons la marca comercial.

Com emprar el test ràpid d'anticossos per a l'autodiagnòstic de la COVID-19?

A les farmàcies comunitàries us donaran informació sobre l'ús correcte de la prova, com interpretar-ne el resultat, com actuar en conseqüència i com contactar amb el sistema sanitari si és necessari

Què he de saber sobre el resultat obtingut d'un test d'anticossos?

 • Serveixen els test d'anticossos per al diagnòstic d'una infecció activa?

  No, aquestes proves no detecten la presència del virus, sinó la resposta immunològica de l'individu. És a dir, detecten diferents tipus d'anticossos específics enfront del virus i ens informen de si hi ha hagut infecció pel virus encara que no s'hagin presentat símptomes.

 • Què significa el resultat del meu test d'anticossos?

  L'efecte protector dels anticossos contra el SARS-CoV-2 al llarg del temps continua sent investigat per la comunitat científica internacional, per la qual cosa la detecció d'aquests anticossos no indica que hagis aconseguit una immunitat protectora.


El resultat
d’un test d'anticossos
NO S’HA DE TENIR EN COMPTE PER AL DIAGNÒSTIC D'INFECCIÓ ACTIVA PER SARS-CoV-2