Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Què heu de saber sobre l'ús correcte dels guants per protegir-vos i protegir els altres del coronavirus?

Un ús incorrecte dels guants pot generar una sensació de falsa protecció i posar en major risc d'infecció a qui els porta, contribuint així a la transmissió.

Heu d'utilitzar guants quan sortiu al carrer per protegir-vos del coronavirus?

NO, quan sortiu al carrer, la neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç que l'ús de guants, perquè:

Utilitzar guants durant molt de temps fa que s'embrutin i puguin contaminar-se

Us podeu infectar si us tocau la cara amb uns guants que estiguin contaminats

Llevar-se els guants sense contaminar-se les mans no és senzill, requereix una tècnica específica. Es recomana rentar-se les mans després del seu ús

Heu d'utilitzar guants en els comerços?

Sí, és convenient usar guants d'un sol ús en els comerços per triar fruites i verdures com es feia fins ara

Heu d'utilitzar guants en l'àmbit laboral?

En l'àmbit laboral s'han de seguir les recomanacions específiques de salut laboral

Feis un ús correcte dels guants per no generar més risc

Usau bé els guants? Martina Sastre, infermera de l'Oficina de Qualitat del Servei de Salut de les Illes Balears, explica com fer-ho bé en aquest vídeo

Abans de posar-vos els guants, rentau-vos les mans

Amb aigua i sabó, durant un minut, o bé amb solució hidroalcohòlica entre 30 i 40 segons

Utilitzau la talla que us vagi bé: S, L, M, XL

Existeixen diferents talles, igual que amb la roba

Amb els guants posats NO ho heu de tocar tot

Només fer l'activitat que necessitem realitzar, com fer la compra, netejar el bany, etc.

La retirada correcta dels guants, és gairebé més important que la posada

NO us toqueu la pell amb els guants bruts.

Extreis i tirau els guants sempre als fems

Treure la part externa i girar el guant: Amb el moviment d'extracció, intentar convertir el guant en una bossa, i tirar-los sempre als fems

En acabar, tornau a rentar-vos les mans

Amb aigua i sabó, durant un minut, o bé amb solució hidroalcohòlica entre 30 i 40 segons, per a tenir unes mans segures.

...i recordau les mesures de prevenció per reduir la transmissió comunitària

Si teniu símptomes quedau a casa i aïllau-vos a la vostra habitació

Manteniu 1-2 metres de distància amb altres persones

Rentau-vos les mans de manera freqüent amb aigua i sabó, entre 40 i 60 segons cada vegada

Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca, doncs les mans faciliten la transmissió

En tossir o en esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat

Heu d’emprar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d'usar-los

Treballau a una distància d'1-2 metres entre persones sempre que sigui possible

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.