Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Què cal saber sobre les màscares?

La majoria de les persones adquireixen la COVID-19 d'altres persones amb símptomes. No obstant això, cada vegada hi ha més evidència del paper que tenen en la transmissió del virus les persones sense símptomes o amb símptomes lleus. Per això, l'ús de les màscares en la població general pot col·laborar en la disminució de la transmissió del virus.

 

Realitza un ús correcte de les màscares sempre associat a les mesures de prevenció i a les mesures per a reduir la transmissió comunitària

Normativa sobre l'ús de la màscara a les Illes Balears

En aquest apartat us oferim informació actulitzada de les normes d'us de la màscara a les Illes Balears. Des de la darrera normativa estatal al respecte, establerta pel Ministeri de Sanitat el 21 de maig de 2020, a les Illes Balears s'han aprovat diverses resolucions:

Quan és obligatori l'ús de la màscara?

L'ús de la màscara és obligatori a partir dels 6 anys a...

Transport públic

Transport privat

Quan els ocupants no conviuen entre ells

A la feina

espais a l'aire lliure

Quan no es pugui mantenir una distància d'1,5 metres entre persones no convivents

espais tancats d'ús públic

Comerços, oficines d'atenció al públic...

Recomanacions de l'ús de màscara

 • Es recomana el seu ús a la via pública i en espais a l'aire lliure en tot moment atés l'elevat creixement de la transmissió del virus
 • Es recomana el seu ús en reunions entre persones no convivents en espais oberts o tancats
 • Es recomana que els infants d’entre 3 i 5 anys usin la màscara
 • Es recomana que tota la població usi màscara quirúrgica o higiènica cobrint des de l'envà nasal fins a la barbeta. Evitau màscares amb vàlvula.

Quan hi ha excepcions en l'ús de la màscara?

Qualsevol excepció ha d’estar del tot justificada, perquè no dur la màscara posa en risc la salut pròpia i la dels altres.

 • Motius de salut justificats. Es tracta de casos molt excepcionals, als quals habitualment es recomana mantenir-se en aïllament per no exposar-se al contagi perquè són vulnerables. Només en aquests casos les persones afectades poden fer servir la declaració d’estat de salut, que serveix perquè hi facin constar que compleixen alguna de les condiciones previstes i que es comprometen a no acudir a reunions o llocs on conflueixin persones que no siguin convivents seves. Tota persona que empleni i signi aquesta declaració es fa responsable de les conseqüències que es derivin de no complir les mesures de seguretat o d’haver declarat una informació inexacta sobre el seu l’estat de salut. Per obtenir més informació sobre aquest tràmit, telefonau a Atenció a l’Usuari (971 175 617) en l’horari de 9.00 a 14.00, del dilluns al divendres. 

 • Menors de 6 anys
 • Pràctica d'esport o activitats aquàtiques
 • Mentre menjau o beveu en bars i restaurants (però no mentre esperau la comanda o feis sobretaula)
 • Ús d'instruments musicals de vent

I, sempre que es mantingui la distància entre persones:

 • Feines a l'aire lliure
 • A les piscines i platges
 • En els espais naturals o a l'aire lliure fora dels nuclis de població

Emprau la màscara d'acord amb les mesures de prevenció vigents en cada moment

Si augmenten els casos, augmenten els contagis, els ingressos a l'UCI i les morts. Potser sou asimptomàtic, però no oblideu que seguiu podent contagiar. Quina és la millor solució per evitar un altre confinament? Reduir les trobades socials i usar la màscara sempre

Quina màscara necessit segons la meva situació?

Màscares higièniques

Preferentment han d'emprar màscares higièniques

Màscares quirúrgiques

Les persones simptomàtiques o asimptomàtiques positives han de triar amb prioritat màscares quirúrgiques

Màscares EPI

Qui cuidi o estigui en contacte amb persones simptomàtiques o positius per COVID-19 han d'emprar amb preferència màscares EPI.

Que és una màscara higiènica?

Una màscara higiènica és un producte no sanitari que cobreix la boca, el nas i la barbeta, proveït d'una subjecció al cap i a les orelles. Les màscares higièniques solen tenir una o diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús

Quins tipus de màscares higièniques hi ha?

Hi ha 3 tipus de màscares higièniques

El seu etiquetatge mostra el compliment de l'estàndard de qualitat UNE. La referència a la norma UNE assegura el compliment dels estàndards de qualitat d'eficàcia de filtració bacteriana (màscares no reutilitzables: igual o superior al 95%; màscares reutilitzables: igual o superior al 90%) i de respirabilitat (inferior a 60 Pa/CM2). Fixau-vos en si a l’etiquetatge o a les instruccions s’hi indiquen assajos del producte i els seus resultats.

FONTS:

Són aquelles que se sotmeten a assajos i no arriben a complir l'estàndard de qualitat UNE o simplement s’han sotmès a assajos sobre la base d'altres normes. Poden indicar en el seu etiquetatge que s'han sotmès a aquestes proves i mostrar els resultats obtinguts. Els resultats d'assajos de normes diferents no són comparables.

Són aquelles que no s'han sotmès a assajos ni verificacions.

Què heu de tenir en compte quan compreu una màscara higiènica?

En l'etiquetatge o en les instruccions hi podeu trobar la informació essencial següent:

 • Nom del producte: Màscara higiènica
 • Talla: Adults/Nens
 • Durada: Reutilitzable/No reutilitzable
 • Instruccions: Col·locació i ús
 • Composició del material: Teixit o material tèxtil
 • Manteniment: Com rentar-la i nombre màxim de rentats en cas de ser reutilitzable

Aquesta mateixa informació també ha d'aparèixer en les màscares comprades per internet

A qui es recomana l'ús de la màscara higiènica?

A la població general sana

On es poden comprar les màscares higièniques?

Podeu trobar-les a qualsevol establiment

Quant duren les màscares higièniques?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no emprar la màscara durant més de 4 h.
 • En cas que s'humitegi o es deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra.
 • Les no reutilitzables han de rebutjar-se després del temps d’ús recomanat.
 • Si són reutilitzables, el fabricant ha d'indicar el nombre màxim de rentats.

Que és una màscara mèdica o quirúrgica?

La màscara mèdica o quirúrgica és un producte mèdic homologat que limita la sortida de les gotes respiratòries, per la qual cosa prevé la transmissió del virus a altres persones.

FONT: Ús de màscares mèdiques o quirúrgiques en població general. 21/04/2020. Ministerio de Sanidad

Qui ha d'usar la màscara mèdica o quirúrgica?

 • Persones amb símptomes o diagnòstic de COVID-19
 • Persones que han estat en contacte estret amb algú amb COVID-19 en els últims 14 dies
 • Cuidadors de persones amb COVID-19
 • Població vulnerable: majors, amb hipertensió, diabetis, malalties cardiovasculars o pulmonars cròniques, càncer, immunodeprimits i embarassades

Quan s'ha d'usar la màscara mèdica o quirúrgica?

 • En entrar algú a la seva habitació o en rebre cures
 • Quan estan amb els convivents a la casa i si han de sortir al carrer (p. ex. per a assistència sanitària)
 • En atendre el pacient a menys de 2 metres
 • En sortir al carrer o estar en contacte amb altres persones

Heu de fer un ús responsable de la màscara mèdica o quirúrgica perquè els qui més la necessiten no en quedin desabastits

On es poden comprar les màscares mèdiques o quirúrgiques?

En qualsevol establiment. Han de vendre's empaquetades. Només les farmàcies poden vendre màscares quirúrgiques individuals sense envasar.

Quant duren les màscares mèdiques o quirúrgiques?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no usar la màscara durant més de 4 h.
 • Quan la noteu humida o bruta, canviau-la.

Què és una màscara EPI?

Aquest tipus de màscares té la consideració d'equip de protecció individual (EPI). El seu ús es recomana fonamentalment per a professionals. També poden estar recomanades per a grups vulnerables per indicació mèdica. Serveixen per crear una barrera entre un risc potencial i l'usuari, filtrant l'aire inhalat i evitant l'entrada de partícules contaminades a l'organisme. Segons la seva eficàcia de filtració poden ser de tres tipus:FFP1, FFP2 i FFP3.

Per a la protecció contra la COVID-19 es recomana l'ús de màscares EPI FFP2.

On es poden comprar les màscares EPI?

A farmàcies, establiments especialitzats i grans superfícies.

Quant duren les màscares EPI?

 • Per qüestions de comoditat i higiene, se sol recomanar no usar la màscara durant més de 4 h.
 • Quan la noteu humida o bruta, canviau-la.

Aquestes màscares no són vàlides

Les pantalles facials sense màscara, pantalles de nas i boca, sense subjecció en la barbeta i màscares amb vàlvula, no són vàlides

Utilitza sempre màscares higièniques, quirúrgiques o EPI sense vàlvula


Què heu de saber sobre l'ús de màscares en els infants?

 • És obligatori l'ús de màscares en infants a partir 6 anys a partir del 21 de maig del 2020.
 • Es recomana l'ús de màscares en infants menors entre 3 i 5 anys
 • No es recomana l'ús de màscares en infants menors de 3 anys.
 • No és convenient l'ús de màscares en infants amb discapacitats cognitives o dificultats respiratòries a no ser que ho indiqui un professional sanitari.

 

Infants sans

Els nens i nenes sans a partir de 3 anys han d'usar màscares higièniques segons cada rang d'edat. 

Hi ha tres talles entre els 3 i els 12 anys:

 • Talla petita (de 3 a 5 anys)
 • Talla mitjana (de 6 a 9 anys)
 • Talla gran (de 10 a 12 anys)

Els infants de més de 12 anys han d'emprar les mateixes màscares higièniques indicades per als adults

És important que un adult supervisi la col·locació, l'ús i la retirada de les màscares.

Infants positius per COVID-19, amb símptomes o assimptomàtics

Han d'usar preferentment màscares quirúrgiques o higièniques amb especificació UNE.

Els infants amb febre o símptomes respiratoris o gastrointestinals com diarrea o vòmits no han de sortir de casa. Els pares, o persones cuidadores, han d'estar atents davant qualsevol símptoma de la COVID-19 o de qualsevol altra patologia i, en cas de dubte, consultar amb el seu centre d'atenció primària.

Mesures de prevenció per reduir la transmissió comunitària

Si teniu símptomes quedau a casa i aïllau-vos a la vostra habitació

Manteniu 1-2 metres de distància amb altres persones

Rentau-vos les mans de manera freqüent amb aigua i sabó, entre 40 i 60 segons cada vegada

Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca, doncs les mans faciliten la transmissió

En tossir o en esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat

Heu d’emprar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d'usar-los

Treballau a una distància d'1-2 metres entre persones sempre que sigui possible

Feis un ús correcte de la màscara per no generar més risc

Rentau-vos les mans abans de posar-vos la màscara

Durant tot el temps la màscara us ha de cobrir la boca, nas i barbeta

Evitau tocar la màscara mentre la portau posada

Llençau la màscara quan estigui humida i no la reutilitzeu tret que s'indiqui que és reutilitzable

Per llevar-vos la màscara, feis-ho per la part de darrere, sense tocar-vos la part frontal, llençau-la en un poal tancat i rentau-vos les mans en acabar

Maneres perilloses de posar-se la màscara

Riscos potencials relacionats amb la recomanació d'ús de màscares

 • Auto-contaminació que pot ocórrer en tocar i reutilitzar la màscara contaminada.
 • Depenent del tipus de màscara utilitzada, possibles dificultats per a respirar.
 • Falsa sensació de seguretat, la qual cosa porta a una possible menor adherència a altres mesures preventives com el distanciament físic i la higiene de les mans.
 • Desviament dels subministraments de màscares i la consegüent escassetat de màscares per als treballadors de la salut.

Enllaços d'interès