Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Pautes bàsiques generals per a pacients amb diabetis mellitus tipus 1 i tipus 2 durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19

 • Seguiu les recomanacions generals per evitar contreure la COVID-19.
 • Continuau fent el règim dietètic recomanat i prenent la medicació prescrita pel metge/metgessa. No heu de modificar cap medicació ni pauta dietètica sense consultar-ho amb el seu metge, ni heu de seguir consells de xarxes socials que no estiguin suficientment contrastats.
 • Heu de fer l'activitat física suggerida en les pautes generals, amb la freqüència adequada i segons les vostres possibilitats.
 • Si patiu una infecció, heu de telefonar al centre sanitari de referència i seguir les indicacions que us donin.
 • Si empitjoren els nivells de glucosa a causa de qualsevol infecció, n’heu de fer un seguiment més exhaustiu, seguint les recomanacions que us donin en el centre sanitari.
 • Si rebeu un tractament amb insulina, no us la heu de deixar d’administrar.
 • Si rebeu un tractament amb hipoglucemiants orals, no heu de deixar de prendre la medicació.
 • Heu detenir sempre a mà el número de telèfon de contacte per consultar amb el professional sanitari de referència.
 • Comprovau que teniu tot el material necessari per tractar la diabetis (medicació, material de monitoratge…) per un temps aproximat de tres setmanes. Si us falta alguna cosa, posau-vos en contacte amb el centre sanitari i evitau desplaçaments innecessaris.
 • Seguiu les recomanacions de monitoratge de glucosa establertes per l'equip del centre sanitari. Estigueu especialment atent als nivells de glucosa i actuau com us hagin recomanat en cas d'hipoglucèmia o d'hiperglucèmia.
 • Si us han recomanat mesurar els cossos cetònics, no deixeu de fer-ho.
 • Assegurau-vos de saber com manejar la hipoglucèmia i la hiperglucèmia. Si està en tractament amb insulina, heu de saber com modificar la pauta d'insulina. Si no en sabeu, contactau amb el metge/metgessa. No espereu a trobar-vos malament.
 • Seguiu els consells d'autocura quant a les cures dels peus, per prevenir el peu diabètic: la higiene, la cura de les ungles i el calçat, entre d’altres. Si no recordau les pautes, telefonau al centre sanitari per demanar-les.
 • Els pares o cuidadors d’infants i adolescents amb diabetis mellitus tipus 1, han d'estar especialment atents davant qualsevol simptomatologia de malestar, com ara vòmits i diarrea.
 • Hidratau-vos correctament. Ingeriu fluïts sense hidrats de carboni si la glucèmia és alta o normal. Si la glucèmia és baixa, recordau les recomanacions de l'equip del centre sanitari sobre les begudes que podeu prendre amb el tractament. Si teniu dubtes, posau-vos en contacte telefònic amb el centre sanitari.
 • Si patiu una situació de descontrol de la glucèmia que no millora amb les pautes d'autocura o que presenta símptomes d'empitjorament, heu de telefonar al centre sanitari. Si no aconseguiu estabilitzar-vos, anau al centre sanitari. En aquest cas, extremau les precaucions per prevenir el contagi de la COVID-19: higiene respiratòria, higiene de mans i distància de seguretat.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.