Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Pautes bàsiques generals per a pacients amb hipertensió arterial durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19

  • Seguiu les recomanacions generals per prevenir el contagi de la COVID-19.
  • No abandoneu la medicació habitual: no hi ha evidència que en pacients estables sigui necessari abandonar o canviar cap dels fàrmacs usats per al tractament de la tensió arterial, com els IECA o ARAII, ni cap altres. Qualsevol canvi de la medicació ha de ser prescrit pel metge/metgessa. Procurau disposar d'una quantitat adequada de la medicació prescrita, per evitar desplaçaments innecessaris.
  • Seguiu el règim dietètic recomanat pels professionals sanitaris de referència i limitau especialment aquells aliments amb alt contingut en sal.
  • Us heu de prendre la tensió arterial tal com feieu fins ara, i contactau amb els professionals sanitaris de referència en el cas que el resultat del mesurament no estigui dins dels paràmetres normals.
  • Heu de fer l'activitat física suggerida en les pautes generals, amb la freqüència adequada i segons les vostres possibilitats.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.