Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Pautes bàsiques generals per a persones amb alteracions conductuals durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19: trastorn de l'espectre autista (TEA), conductes disruptives del comportament, etc.

Pautes generals per a pacients i cuidadors:

 • Mantingueu una rutina diària variada i estructuri els temps. Si és necessari, feu una agenda per al matí i una altra per a la tarda. Establiu una rutina de son adequada i mantingueu-la.
 • Estructurau els espais de casa i destinau un lloc per a cada tipus d'activitat.
 • Es recomana que elaboreu un registre de totes les activitats que es poden fer a casa, i dins de les possibilitats, respectau les preferències de la persona a l'hora de triar-les: tasques com la higiene i l'autocura , tasques domèstiques, tasques que impliquin estar assegut i en moviment, tasques escolars, tenint en compte els temps de durada de cada tasca a l'hora de fer l'agenda.
 • Tractau de limitar l'ús de pantalles i tecnologies audiovisuals, atès que l'ús sense mesura i sense control d'aquest tipus d'eines pot generar problemes de conductes a curt o a llarg termini, en alguns casos.
 • Intentau mantenir les capacitats i aprenentatges adquirits prèviament. Tot el que es pugui fer de manera autònoma ha de seguir fent-se:higiene, vestit, alimentació, etc.
 • Heu de tenir en compte que aquestes persones poden tenir dificultat a l'hora d'autoanalitzar i expressar símptomes, per la qual cosa els cuidadors i familiars han d'estar molt atents per si n’apareixen. Podeu recórrer a eines de suport visual per preguntar per dolors i estats.

 

Pautes per als cuidadors d’infants:

 • Recordi que en infants amb TEA totes les activitats han de ser presentades en forma de joc de col·laboració, on sembli que és l’infant el que pren la iniciativa. Cal proposar aquestes activitats sense que se senti envaït, amb la finalitat de prevenir les explosions comportamentals i agitació psicomotriu com a resposta de rebuig.
 • Heu de tenir en compte que una intervenció, per petita que sigui, que modifiqui les rutines habituals o sigui molt impositiva, pot desencadenar una alteració comportamental disruptiva i/o agressiva.
 • Procurau que l’infant tingui una dieta equilibrada.
 • Intentau que l’infant disposi d'una agenda visual (amb fotografies, pictogrames, etc.) diària i setmanal.
 • Intentiau establir-li un horari de son i mantenir-lo.
 • Procurau que l’infant faci exercici diàriament en el domicili: un joc participatiu és el més indicat, per exemple en forma de ball.
 • Elaborau juntament amb l’infant un registre de totes les activitats que es poden fer a casa i, dins de les possibilitats, respectau les preferències del nen a l'hora de triar-les.

 

Propostes d'activitats durant el confinament amb infants petits:

 • Activitats de cuina.
 • Circuits per botar, passar túnels, amagar-se o enrotllar-se en mantes, xutar pilotes fetes a casa, etc.
 • Massatges i més temps dedicat al bany.
 • Jocs sensorials amb farina, llegums, olors amb espècies o uns altres.
 • Escoltar música i ballar.
 • Jocs manipulatius amb objectes, caixa de formes, puzles, circuits de pilotes, vies de trens, cotxes i aparcaments, etc.

 

Propostes d'activitats durant el confinament amb infants més grans:

 • Les activitats anteriors en cas que els hi agradin.
 • Jocs amb ninots, disfresses, etc.
 • Manualitats, com ara pintures, dibuix, papiroflèxia, globoflèxia, plastilina, etc., si l’infant ja tenia interès per aquestes activitats abans del confinament.
 • Jocs de taula,en cas que ja l’infant ja els admetés abans del confinament.
 • Dispositius digitals i pantalles, havent pactat un temps limitat d’ ús abans de començar i usant-les de manera compartida, deixant que mostri què l’interessa, a qui segueix, què li agrada, a què juga, etc.

 

Assistència per a cuidadors de nens amb TEA durant el confinament:

 • Si necessitau assistència per alteracions emocionals o de conducta, posau-vos en contacte amb el centre mèdic de referència.
 • Procurau no utilitzar el servei d'urgències tret que sigui imprescindible, donada la disminució de personal sanitari dedicat a l'atenció directa.

 

Sortir al carrer durant el confinament:

Mentre duri la situació de confinament ocasionada per la COVID-19, les persones amb TEA que tinguin alteracions conductuals estan habilitades per sortir al carrer amb un acompanyant, sempre que es respectin les mesures necessàries per evitar el contagi. Aquesta mesura queda recollida en el Butlletí Oficial de l'Estat de 20 de març de 2020.

Si sortiu al carrer,heu de dur el certificat de discapacitat o la prescripció del professional sanitari.

 

Enllaços a recursos:

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.