Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Pautes bàsiques generals per a pacients amb malaltia renal crònica en tractament de diàlisi durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19

Els pacients en tractament de diàlisi constitueixen un grup de risc rellevant des del punt de vista epidemiològic, atès que acudeixen a tractament de manera regular (de dues a sis vegades per setmana) i estan una mitjana de quatre hores diàries en  els centres on es fan les sessions.

A més, molts acudeixen al tractament en transport sanitari col·lectiu, la qual cosa pot facilitar que contreguin la COVID-19. 

Per això, a més de les recomanacions generals que han de seguir aquests pacients quant a l’autocura en el domicili, per identificar i tractar precoçment els casos d'infecció i contenir, tant com es pugui, el contagi a altres malalts i al personal sanitari, és recomanable seguir les següents pautes d'actuació.

 

Pautes d'actuació:

  • Si teniu símptomes d'infecció respiratòria (febre, tos, sensació de falta d'aire), o si s'ha diagnosticat algun cas de COVID-19 a la família, posau-vos en contacte immediatament amb la unitat de diàlisi.
  • Si és possible, heu d’acudir al centre de diàlisi en vehicle particular i evitar el transport col·lectiu.
  • Evitau viatjar amb acompanyant en el transport col·lectiu destinat als pacients.
  • Heu de fer-vos la higiene de mans abans d'entrar a l'ambulància i abans d'accedir a la unitat de diàlisi.
  • Abans d'acudir a la unitat de diàlisi, us heu de fer un rentat de la fístula arteriovenosa.
  • Heu d'usar una màscara quirúrgica quan aneu a la sessió de diàlisi.
  • Procurau sortir del domicili només per anar a la sessió de diàlisi.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.