Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Pautes bàsiques generals per a pacients amb al•lèrgies i asma durant el confinament per l'estat d'alarma per COVID-19

La població asmàtica ha d'extremar les precaucions, perquè és més susceptible de contreure una infecció respiratòria.

 

La població al·lèrgica no té major risc de contreure la COVID-19 que la resta de persones. 

 

Els infants al·lèrgics tenen el mateix risc de contreure la COVID-19 que els que no ho són. Recordau que en els infants la COVID-19 pot ser asimptomàtica o presentar símptomes lleus, però són vectors molt importants; és a dir, no tenen símptomes però poden transmetre la malaltia.

 

Les patologies al·lèrgiques que comencen a aparèixer aquests dies tenen una sèrie d'efectes que es poden confondre amb els símptomes de la COVID-19.

 

No obstant això, recordau que els símptomes de l'al·lèrgia primaveral:

  • Remeten amb un tractament antihistamínic.
  • Remeten amb el broncodilatador de rescat, en cas d'asma (tos seca i dificultat per respirar).
  • Empitjoren a l'aire lliure (per exemple, a la balconada) i milloren en espais tancats.
  • Generalment no presenten febre.

 

Recomanacions generals:

  • Seguiu els tractaments prescrits pel professional sanitari de referència per a l'al·lèrgia i/o l'asma.
  • Si us administrau vacunes sublinguals per tractar l'al·lèrgia, heu de seguir administrant-vos-les com ho feu habitualment.
  • Si us administren vacunes injectades per tractar l'al·lèrgia, heu de seguir les polítiques establertes per l'administració sanitària autonòmica per assistir al centre de salut.
  • Si no es poden administrar determinades dosi de vacunes, consultau amb el professional sanitari de referència la manera en què es reprendrà el tractament.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.