Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Mesures preventives per als casos de COVID-19. Informació pels convivents del pacient

M'encarreg de cuidar a casa una persona amb COVID-19. Què puc fer?

Aïllament domiciliari del pacient

 • Estar en habitacions diferents de la del pacient
  • Els convivents han d’estar en habitacions diferents de la del pacient i hi han de tenir el mínim contacte possible. Sobretot han d’evitar el contacte directe amb els seus fluids corporals —especialment de la boca o les secrecions respiratòries— i la femta. No han de compartir amb el pacient objectes d’ús personal (raspall de dents, tassons, plats, coberts, tovalloles, etc.).

  • Tots els convivents s’han de rentar les mans amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn immediat.

  • Els convivents i les persones cuidadores han de vigilar si presenten símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, mal de coll, dificultat per respirar); si n’apareixen, han de telefonar al 971437079 o 902079079.

 • Habitació d’ús individual

  El pacient ha d’estar dins una habitació d’ús individual, amb la porta tancada, fins que cessi l’aïllament.

 • Zones comunes de la casa

  Si és imprescindible que vagi a les zones comunes de la casa, ha de dur posada la màscara quirúrgica i fer-se la higiene de les mans abans de sortir de l’habitació; a més, cal mantenir ben ventilades les zones comunes.

 • Comunicació amb un telèfon mòbil o un intercomunicador

  El pacient es pot comunicar amb els convivents amb un telèfon mòbil o un
  intercomunicador.

 • Rentar les mans sovint amb aigua i sabó

  El pacient s’ha de rentar les mans sovint amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar o manipular mocadors que hagi emprat per tapar-se la boca en tossir. També pot utilitzar una solució hidroalcohòlica.

 • Registre diari d’entrada i sortida de persones

  Si és possible, es recomana disposar d’un registre diari d’entrada i sortida de les
  persones que accedeixin a l’habitació.

 • Visitants al domicili

  No convideu ni permeteu que entrin visitants al domicili.

 • Si hi ha animals de companyia, intentau mantenir-los allunyats

  Si hi ha animals de companyia, intentau mantenir-los allunyats del paciente


Mesures de protecció específiques per a persones cuidadores

 • Una persona que tengui cura del pacient

  S’ha de procurar que només una persona tengui cura del pacient. A més, no ha de tenir factors de risc de complicacions per a la COVID-19: malalties cròniques
  cardíaques, pulmonars, renals, immunodepressió, diabetis o embaràs.

 • Dur posada una màscara quirúrgica

  El pacient ha de dur posada una màscara quirúrgica quan la persona cuidadora
  estigui a prop.

 • Extremar les mesures de precaució

  La persona cuidadora ha d’extremar les mesures de precaució cada vegada que contacti amb el pacient o amb els seus fluids (sang, femta, orina, vòmits, saliva…).


  Per això ha de seguir aquestes indicacions:

  • Màscara quirúrgica: no ha de tocar la màscara mentre la du posada. Si es banya o es taca de secrecions, l’ha de canviar immediatament. Després d’emprar-la, l’ha de tirar dins un contenidor de residus amb tapadora i fer-se la higiene de les mans.
  • Guants d’un sol ús: els ha d’emprar per a qualsevol contacte amb les secrecions del pacient. Després d’emprar-los, els ha de tirar dins un contenidor de residus amb tapadora i fer-se la higiene de les mans.
  • S’ha de rentar les mans sovint amb aigua i sabó o amb una solució
   hidroalcohòlica després de qualsevol contacte amb el pacient o el seu entorn immediat.

Gestió de residus al domicili

 • Roba de llit, tovalloles, etc

  La roba de llit, les tovalloles, etc., del pacient s’han de rentar amb el detergent
  habitual a 60-90 °C i s’ha de deixar eixugar del tot. Aquesta roba s’ha de ficar dins una bossa fins al moment de rentar-la; no l’espolseu abans de rentar-la.

  Rentau-vos les mans després de tocar la roba.

 • Material d’un sol ús utilitzat (guants, mocadors, màscares)

  El material d’un sol ús utilitzat pel pacient o la persona cuidadora (guants,
  mocadors, màscares) i qualsevol altre residu del pacient s’han de tirar dins el poal de residus de l’habitació, que convé que tengui tapadora i pedal d’obertura. La bossa de plàstic ha de tenir tancament hermètic i s’ha de tancar abans de treure-la de l’habitació.

 • Bossa amb els residus

  Els  residus del pacient s'han de dipositar dins una BOSSA 1 ubicada dins l'habitació. 

  Aquesta bossa s'ha de tancar i introduïr dins una BOSSA 2 fora de l'habitació on també s'introdueixen els guants i mascareta del cuidador.

  Seguidament s'ha d'introduïr en una BOSSA 3 i tirar-la al contenidor de rebuig (no separar com a reciclatge).

 • Rentau-vos sempre les mans

  Rentau-vos sempre les mans després de tocar els residus.

 • Coberts, els tassons, els plats i altres estris de cuina

  Els coberts, els tassons, els plats i altres estris de cuina s’han de rentar amb aigua calenta i sabó (o, preferiblement, amb el rentaplats,).Neteja de superfícies

 • Desinfecció de superfícies

  Les superfícies que es toquen sovint (comodí, somier i altres mobles del dormitori), les superfícies del bany i el vàter s’han de netejar amb material d’un sol ús. També s’han de desinfectar diàriament amb un desinfectant domèstic que contengui lleixiu diluït (1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua) preparat el mateix dia en què s’hagi d’emprar.

 • Protecció amb màscara i guants i rentat de mans

  La persona encarregada de la neteja s’ha de protegir amb màscara i guants i s’ha
  de rentar les mans després de fe net.


Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.