Menorca
Informació sobre vaccinació per a residents de Menorca


Vaccinació contra la COVID-19
 • Primovaccinació
  • Els infants de 6 mesos a 5 anys amb factors de risc molt greu (càncer, trasplantament, immunosupressió, etc.). SERAN CITATS PELS SERVEIS SANITARIS.

  • Les persones de 5 anys i més que no hagin iniciat o completat la primovaccinació contra la COVID-19 PODEN ACUDIR SENSE CITA.
 • Dosi de record
  • Infants de 5 a 11 anys amb factors de risc (diabetis, fibrosi quística, immunosupressió, etc.) que han completat la pauta de primovaccinació. SERAN CITATS PELS SERVEIS SANITARIS.

  • Persones de 12 anys i més que han completat la pauta de primovaccinació PODEN ACUDIR SENSE CITA.
 • Punts i horaris de vaccinació sense cita
Vaccinació contra la GRIP
 • Grups de població
  • Tota la població que vulgui vaccinar-se contra la grip, sigui o no població de risc.
 • Punts i horaris de vaccinació

  La vaccinació es farà als centres de salut

Si ho desitjau, podeu rebre els dos vaccins en el mateix moment

Quan us poden vaccinar si heu passat la COVID-19?

Si fa menys de 4 setmanes del diagnòstic, heu d'ajornar la vaccinació.

 • Teniu en compte els terminis següents
  • Persones de 12 anys i més sense cap dosi: per a la primera dosi han d’haver passat almenys 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  • Persones de 12 anys i més amb pauta completa: es recomana que la dosi de record s’administri a partir dels 5 mesos del diagnòstic. No obstant això, es pot administrar després d'un període mínim de 4 setmanes des que es va diagnosticar la infecció.

  • Infants de 5 a 11 anys: per a la primera dosi han d’haver passat almenys 8 setmanes des que l'infant tingué el resultat positiu.


Els menors de 16 anys han d'acudir a la vaccinació acompanyats del pare, la mare o la persona que n'acrediti la tutoria legal

Si ja teniu una cita per a vaccinar-vos i no hi podeu acudir, canviau-la

En els punts de vaccinació NO ES VACCINA a turistes nacionals o internacionals

A qui s'està vaccinant actualment?

Cita per a la vaccinació contra la COVID-19

En el meu estat de salut, puc ser vaccinat?

Ja estic vaccinat. Què he de saber?

Què és el vaccí i perquè m'hauria de vaccinar?

No som resident habitual a les Illes Balears. Què he de fer per ser vaccinat?

Organització de la campanya de vaccinació

A qui s'ha vaccinat fins ara?

Vaccinació contra la COVID-19 en xifres


Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi si teniu dubtes sobre la vaccinació contra la COVID-19

Personal administratiu us assessorarà sobre la vaccinació contra la COVID-19
Horari d'atenció: de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.