Per a la mobilitat en l'àmbit de la Unió Europea i garantir la protecció de la salut pública
Certificat Covid Digital UE (CCD)
TÉ PREVIST VIATJAR A UN PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA?
EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS US FACILITA EL Certificat DIGITAL COVID EU
Viatjau segurs per la unió Europea: entre tots evitem la transmissió de la covid-19
Full screenExit full screen
Slider
Llengües oficials
Choose your language

Automatic translation

CERTIFICAT AUTENTICAT GRATUÏT QUE FACILITA LA LLIURE CIRCULACIÓ SEGURA DINS DE LA UNIÓ EUROPEA, MENTRE DURI LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 • Quin organisme públic acredita el Certificat COVID Digital UE a les Illes Balears?

  El Servei de Salut de les Illes Balears és l'ens públic responsable d'acreditar la validesa del Certificat DIGITAL COVID UE en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, a la ciutadania de les Illes Balears.

CERTIFICAT COVID DIGITAL UE

Què és el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

"No és un passaport, no és un document de viatge i no és un requisit per viatjar"


Un CERTIFICAT COVID DIGITAL UE acredita digitalment que una persona:

Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Test resultat negatiu
S'ha fet una prova diagnòstica de la COVID-19 el resultat de la qual ha estat negatiu
Certificat de recuperació de la COVID-19
S'ha recuperat de la COVID-19
 • Certificat de vaccinació contra la COVID-19
  • Acredita que la persona ha estat vaccinada contra la COVID-19
 • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa amb resultat negatiu per al SARS-CoV-2
  • Acredita que la persona s'ha fet una prova de diagnòstic d'infecció activa el resultat de la qual ha estat negatiu.
  • És vàlid durant 72 hores a partir de la realització del test PCR, o durant 48 hores a partir de la realització del test d'antigen.
 • Certificat de recuperació de la COVID-19
  • Acredita que la persona s'ha recuperat de la COVID-19.
  • És vàlid durant sis mesos, a partir de la realització d'una prova PCR amb resultat positiu.
  • Es pot emetre als 11 dies de la realització d'una prova PCR amb resultat positiu.

Certificat COVID Digital UE | Unió Europea

Què permet el Certificat COVID Digital UE?

El Certificat COVID Digital UE permet facilitar lliure circulació, de manera segura, entre països de la Unió Europea durant la pandèmia de COVID-19, i informa i acredita l'estat de salut dels viatgers en relació a la COVID-19

 • Com es comprova el Certificat COVID Digital UE en el país de destinació?

  A l'hora de viatjar a un altre país de la Unió Europea, en el lloc de destinació s'escanejarà el codi QR del viatger per comprovar que, o bé està vaccinat, o bé té una prova amb resultat negatiu, o s'ha recuperat de la malaltia. La verificació del codi QR a la destinació serà fàcil i ràpida.  
  Si es compleix alguna dels tres supòsits citats, la persona que porta el certificat podrà continuar el viatge. Si no té el certificat, podrà viatjar, però el procés d'admissió serà més lent i els països de destinació podran aplicar mesures i controls addicionals. 

 • Qui valida el Certificat COVID Digital UE de persones que viatgen a Espanya?

  La responsabilitat principal de la validació i acceptació de persones que viatgen a Espanya és del Ministeri de Sanitat, mitjançant Sanitat Exterior, per a la qual cosa s'evolucionarà el sistema actual SPTH (Spain Travel Health).

CERTIFICAT COVID DIGITAL UE | CODI QR

Com és el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

Format digital o en paper (PDF amb QR)
Amb codi QR signat electrònicament
Gratuït
En català, espanyol i anglès
Segur i fiable
Vàlid en tots els països de la UE
 • Quines entitats poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?

  A les Illes Balears el Certificat COVID DIGITAL UE, verificat pel Servei de Salut de les Illes Balears, en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, el poden emetre les següents entitats:

  • Servei de Salut de les Illes Balears (ens públic d'acreditació)
   • Certificat de vaccinació contra la COVID-19
   • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiu
   • Certifica de recuperació de la COVID-19
  • Centres sanitaris privats (hospitals, clíniques privades...) (entitats emissores)
   • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiu
   • Certifica de recuperació de la COVID-19
  • Laboratoris privats (entitats emissores)
   • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa del SARS-CoV-2 amb resultat negatiuCom puc sol·licitar el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?

El Servei de les Illes Balears posa a disposició de la ciutadania de les Illes Balears quatre sistemes diferents que s'habilitaran progressivament, perquè les persones que ho precisin per a moure's pels països de la Unió Europea puguin sol·licitar i obtenir el Certificat COVID DIGITAL UE

NOMÉS S'EMETEN ELS CERTIFICATS COVID DIGITAL UE EN ELS PUNTS PRESENCIALS D'EMISSIÓ

Els centres de salut de les Illes Balears no emeten certificats COVID DIGITAL UE. Heu de triar algun dels quatre mètodes habilitats per fer aquest tràmit administratiu


01

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per mitjà del Portal del Pacient?Accès amb DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent
Portal del Pacient

Espai web digital on podeu consultar la vostra informació sanitària personal i privada, i efectuar tràmits administratius en el Servei de Salut de les Illes Balears

 • Qui es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE en el Portal del Pacient?

  El Certificat COVID DIGITAL UE en format electrònic (PDF amb QR) el poden descarregar en el Portal del Pacient les persones que compleixin aquestes condicions:

  • Ser major de 16 anys
  • Ser usuari del Servei de Salut de les Illes Balears amb targeta sanitària individual.
  • Tenir accés al Portal del Pacient per mitjà de DNI/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent, per identificar-se com a persona física en un mitjà electrònic, i poder fer el tràmit amb un nivell de seguretat alt.
 • Com es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE en el Portal del Pacient?
  • En el Portal del Pacient haurà d'identificar-se digitalment seleccionant: Accedir > Accedeixi al Portal del pacient amb el sistema Cl@ve.
  • Seguidament, el sistema vos redirigirà a la passarel·la d'identificació digital per a seleccionar algun de els dos sistemes d'identificació digital que disposi: DNIe/Certificat electrònic, @Clave PINCl@ve permanent 

   DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent

  • Una vegada comprovada la veracitat de la seva identitat digital la passarel·la d'identificació digital vos redirigirà novament al Portal del Pacient.
  • En el menú del Portal del Pacient (El meu portal del pacient) seleccioni el botó Certificat DIGITAL COVID UE on podrà accedir a la descàrrega del certificat seleccionant (test, recuperació o vacunació) i que precisi per al seu viatge entre els països de la Unió Europea.

  Certificado COVID DIGITAL UE

 • Què és el mètode d'identificació amb DNIe/certificat electrònic?

  La signatura electrònica o el certificat electrònic del document nacional d'identitat electrònic (DNI electrònic o DNIe) garanteix la identitat de la persona que fa la gestió i la integritat del contingut dels missatges que envia.


  Quan accediu al Portal del pacient, per mitjà del DNIe, el sistema us demanarà que seleccioneu el certificat corresponent. Després de ser identificat i verificat, la Plataforma d'Identitat Electrònica per a les Administracions us donarà accés al tràmit que vulgueu fer.

  Cl@ve - Certificado

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve PIN?

  Cl@ve PIN: identitat electrònica per a les administracions públiques


  És una manera de dur a terme tràmits per Internet amb una validesa limitada temporalment i que pot renovar-se cada vegada que ho necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica es basa en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS.

  Avantatges que ens ofereix:

  • És molt senzill. No és necessari recordar una contrasenya de forma permanent.
  • La validesa és limitada temporalment, i per la qual cosa és un sistema més segur.

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve permanent?

  Cl@ve permanent: identitat electrònica per a les administracions públiques


  Cl@ve permanent és un sistema que unifica i simplifica l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i permet identificar-se davant l'administració pública electrònica o seu electrònica.

  Per utilitzar aquest sistema de claus concertades i signatura en el núvol, els ciutadans s’han de registrar prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal sol·licitades.

 • Com em puc registar a Cl@ve permanent?
  • Si és la primera vegada que utilitzau Cl@ve us heu de registrar presencialment seguint els passos determinats en el sistema de registre de Cl@ve.
  • Quan les dades hagin estat validades, us enviaran una clau temporal al telèfon mòbil associat al vostre usuari. L’heu d'introduir per seguir el procés d'autenticació.

   Cl@ve permanente


  Ajuda sobre Cl@ve

  Per obtenir més informació sobre el procés de registre, podeu consultar l'apartat «Registre» del «Portal informatiu» de Cl@ve.

  A les Illes Balears disposau d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat Cl@ve a diferents òrgans de l'administració local o autonòmica on podeu sol·licitar cita digitalment.

 • Si ja estic registrat a Cl@ve permanent, com em puc identificar en el Portal del Pacient?
  • Si ja estau registrat a Cl@ve i voleu fer algun tràmit en el Portal del pacient que necessiti un nivell alt de seguretat i confidencialitat de la informació, heu d'introduir les dades requerides a la «Plataforma d'autenticació» de Cl@ve permanent, que garanteix una identificació segura del ciutadà en un mitjà electrònic de l'administració pública. Cl@ve - Autenticación de usuario
  • Una vegada finalitzat el registre en la «Plataforma d'autenticació» de Cl@ve permanent i verificada la sessió, el sistema us redirigirà automàticament al Portal del pacient per continuar amb el tràmit.

  Ajuda sobre Cl@ve

  Si necessitau ajuda per utilitzar el sistema Cl@ve, podeu consultar les pàgines següents del «Portal informatiu» de Cl@ve:

  A les Illes Balears disposau d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat Cl@ve a diferents òrgans de l'administració local o autonòmica on podeu sol·licitar cita digitalment.

 • Tenc dubtes o problemes amb Cl@ve permanent i necessit ajuda. On em poden ajudar?

  A les Illes Balears disposau d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat Cl@ve a diferents òrgans de l'administració local o autonòmica on podeu sol·licitar cita digitalment.
02

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per mitjà de l'app mòbil?


APP CITA PRÈVIA GOIB (Aplicació Mòbil)

El Servei de Salut de les Illes Balears conjuntament amb la Fundació BIT ha implementat a l'APP CITA PRÈVIA GOIBaplicació gratuïta per a telèfons mòbils (sistemes Android i iOs), la possibilitat de descarregar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE a través de la identificació d'usuari amb @Clave PIN.

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve PIN?

  Cl@ve PIN: identitat electrònica per a les administracions públiques


  És una manera de dur a terme tràmits per Internet amb una validesa limitada temporalment i que pot renovar-se cada vegada que ho necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica es basa en l'ús d'una clau elegida per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS.

  Avantatges que ens ofereix:

  • És molt senzill. No és necessari recordar una contrasenya de forma permanent.
  • La validesa és limitada temporalment, i per la qual cosa és un sistema més segur.

03

Com es pot demanar cita per obtenir el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE anant a un punt d'atenció d'emissió de certificats?


PUNTS D'ATENCIÓ PRESENCIAL D'EMISSIÓ DE CERTIFICATS COVID DIGITAL UE (CCD) A LES ILLES BALEARS

El Servei de Salut de les Illes Balears ha habilitat a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera punts d'atenció presencial a la ciutadania en els quals us poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE (CCD). Per rebre atenció presencial haureu de demanar cita a través d'un formulari digital on heu de seleccionar punt de recollida i introduïr les vostres dades. Rebreu un correu electrònic de confirmació amb la cita reservada.

 • Puc autoritzar a un representant per a la recollida del meu certificat COVID DIGITAL UE?

  Sí. Quan reculli el certificat COVID DIGITAL UE haurà de presentar una autorització signada i una còpia de DNI de la persona a la qual s'emet el certificat. Els menors de 16 anys i persones incapacitades han d'acudir acompanyats del seu representant legal o anar aquest en el seu nom.

 • Quins són els punts d'atenció presencial d'emissió de certificats COVID Digital UE?

04

Com es pot sol·licitar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE per a l'enviament a través de correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió de CCD?Enviament per correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió de CCD

El Servei de Salut de les Illes Balears ha habilitat un formulari digital per sol·licitar l'emissió i enviament per correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió CCD:

 • del Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de vaccinació o
 • del Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de recuperació

Aquest sistema NO PERMET sol·licitar el Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) de prova de diagnòstic d'infecció activa de resultat negatiu per a SARS-COV-2

 • Qui pot sol·licitar el Certificat COVID Digital UE de recuperació o vaccinació per enviament per correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió CCD?

  L'enviament per correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió CCD del Certificat COVID DIGITAL UE de recuperació o vaccinació, en format electrònic (PDF amb QR), el poden demanar tota la població de les Illes Balears.

 • Com pot sol·licitar el Certificat COVID Digital UE de recuperació o vaccinació per enviament per correu postal certificat o recollida en un punt d'emissió CCD?

  Podeu recollir-lo en un punt d'emissió CCD de dilluns a divendres de 14.00 a 16.00 o se li enviarà per correu postal certificat a l'adreça que indiqui en el formulari de sol·licitud als 10-15 dies de la seva sol·licitud.

  L'horari d'emissió de CCD a Mallorca, Menorca i Eivissa és de 08.00 a 18.00 de dilluns a divendres i dissabtes de 09.00 a 14.00 

  Els punts d'emissió de CCD es troben:

  • Mallorca:   Hospital Universitari Son Espases (vestíbul entrada junt vacunació) , Hospital d'Inca (vestíbul entrada) i Hospital de Manacor (vestíbul entrada)
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila (vestíbul entrada), Canal Salard (primer pis enfront de  consultes externes )
  • Eivissa: Hospital Can Misses (vestíbul entrada) 
  • Formentera: Vestíbul entrada. Horari d'emissió Dilluns i Dimecres de 08.00-14.00. Dimarts, dijous i divendres 13.30-19.30

 • Quins són els punts de recollida del certificat COVID Digital UE de recuperació o vaccinació sol·licitat per mitjà de formulari?

  L'horari d'emissió de CCD a Mallorca, Menorca i Eivissa és de 08.00 a 18.00 de dilluns a divendres i dissabtes de 09.00 a 14.00 

  Els punts d'emissió de CCD es troben:

  • Mallorca:   Hospital Universitari Son Espases (vestíbul entrada junt vacunació) , Hospital d'Inca (vestíbul entrada) i Hospital de Manacor (vestíbul entrada)
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila (vestíbul entrada), Canal Salard (primer pis enfront de  consultes externes )
  • Eivissa: Hospital Can Misses (vestíbul entrada) 
  • Formentera: Vestíbul entrada. Horari d'emissió Dilluns i Dimecres de 08.00-14.00. Dimarts, dijous i divendres 13.30-19.30


Si heu sol·licitat l'enviament del certificat per correu postal certificat i no l'heu rebut en el termini de 15 dies, podeu acudir a un punt de recollida presencial sense cita prèvia perquè us l'expedeixinNO HEU DE VIATJAR SI TENIU SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre, tos, dificultat respiratòria, d'inici en els últims 10 dies o ha estat diagnosticat de la COVID-19 en els últims 10 dies

Preguntes freqüents

 • Tenc problemes per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD) per mitjà dels sistemes digitals habilitats. Què puc fer?

  Pot dirigir-se als Punts d'atenció presencial d'emissió de Certificat COVID DIGITAL UE més proper a la seva ubicació on l'atendran

 • He de pagar per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD)?

  No. El Certificat Digital COVID UE és completament gratuït.

 • Quin és l'avantatge del CCD? És obligatori?

  El reglament estableix que no es pot restringir la lliure circulació a cap persona que no disposi del CCD. No obstant això:

  • Les persones que aportin el CCD al país de destinació, dins de la Unió Europea, estaràn exemptes de passar cap control sanitari.
  • Les persones que no aportin el CCD hauran de sotmetre's als controls que cada país tingui implementats per al control de viatgers estrangers i aportar la documentació pertinent.
 • Quan s'emet un certificat de vaccinació, recuperació i/o de proves diagnòstiques?

  A partir del 10 de juny de 2021 el Servei de Salut de les Illes Balears té capacitat per emetre el Certificat COVID Digital UE (CCD) en qualsevol moment, però només es lliurarà a la persona quan aquesta el sol·liciti pels mitjans habilitats.

 • Em poden emetre un CCD amb la primera dosi de vaccinació contra la COVID-19?

  Si. El certificat de vaccinació es pot sol·licitar i expedir després d’haver-se administrat cada dosi i indicarà clarament si s'ha completat o no el cicle de vaccinació.

 • Quina és la validesa de cada tipus de certificats? Tenen caducitat els diferents tipus de certificat?

  El certificats COVID DIGITAL UE expedits pel Servei de Salut de les Illes Balears cumpleixen les especificacions recollides en el Reglament europeu que entra en vigència a partir de l'1 de juliol de 2021 i seran acceptats pels Estats membres, inclosos els que estan emesos amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentat Reglament.


  PERIODE DE VALIDESA:

  • Certificat de vaccinació: 1 any des de l'emisió
  • Certificat de recuperació: des d'11 fins a 180 dies després d'una PCR amb resultat positiu.
  • Certificat de proves diagnòstiques:
   • PCR: 72 hores des de la recollida de la mostra.
   • Test d'antígens: 48 hores des de la realització de la prova.

   

 • Qui és responsable del procés de validació en els ports i aeroports dels viatjers internacionals?

  El procés de validació, actualment, es fa dins dels aeroports i ports. Per tant, és competència del Govern de l'Estat.

 • La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot emetre certificats a la ciutadania estrangera el vaccí contra la COVID-19 de la qual s’ha administrat fora d'Espanya?

  Actualment a les Illes Balears no és possible emetre un CCD d'una persona estrangera el vaccí de la qual ha estat administrada fora d'Espanya.

 • La Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot emetre un CCD a un ciutadà estranger? I a una persona d'una altra comunitat autònoma?

  Actualment a les Illes Balears encara no és possible obtenir un CCD d'una persona estrangera ni d'una altra comunitat autònoma.

 • Es poden emetre certificats a la ciutadania que no està donada d'alta o registrada en el Servei de Salut de les Illes Balears (per exemple,MUFACE)?

  Les mútues que facin proves diagnòstiques tenen el mateix procediment d'emissió del Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) que els laboratoris sempre que estiguin autoritzats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Es pot revocar un Certificat Digital COVID UE (CCD)?

  Actualment la revocació del Certificat Digital COVID UE (CCD) no es contempla.

 • Els centres privats poden emetre directament el Certificat COVID Digital UE (CCD)?

  En el moment de reservar cita per una prova diagnòstica o certificat de recuperació assegurau-vos que el centre privat que escolliu està acreditat per emetre el Certificat COVID Digital EU. El Servei de Salut no emetrà el CCD a les persones que s’hagin fet la prova diagnòstica en un centre privat.

 • Una persona pot sol·licitar un certificat en una comunitat autònoma diferent a la d’on ha estat vaccinada contra la COVID-19 o s'ha fet la prova diagnòstica?

  Pròximament, totes les CCAA podran emetre el certificat a qualsevol ciutadà espanyol que el sol·liciti, independentment de la CCAA en la qual hagi estat vacunat o realitzat una prova diagnòstica. De totes maneres, és preferible sol·licitar el CCD a la comunitat autònoma on s'ha fet la prova de diagnòstic o ha estat vaccinada contra la COVID-19.


Més informació sobre el control sanitari en ports i aeroports de les Illes Balears

Aquestes són les mesures sanitàries que heu de seguir segons el mitjà de transport i el lloc d'origen des d’on viatjau a les Illes Balears

Si viatjau en embarcació recreativa des d'aigües internacionals a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb vaixell comercial o embarcació recreativa des de territori espanyol a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb avió comercial des de territori espanyol a les Illes Balears heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:

Si viatjau amb avió comercial a les Illes Balears procedent d'un altre país heu de seguir aquestes mesures de control sanitari:


MESURES DE PREVENCIÓ FRONT LA COVID-19

Si teniu símptomes, quedau en el vostre allotjament o embarcació i aïllau-vos

Evitau tocar-vos ​ulls, nas ​i boca

Manteniu ​1,5 metres de ​distància entre persones

Cobriu-vos boca i ​nas amb el colze ​flexionat en tossir ​o esternudar

Rentau-vos les mans sovint i ​meticulosament

Emprau ​mocadors d'un sol ús

INFOCOVID 900 100 971

Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19: Febre, tos, dificultat respiratòria telefonau al telèfon INFOCOVID

INFOCOVID PEDIÁTRICO 900 700 222

Atenció telefònica per a valoració i orientació a les mares i pares sobre simptomatologia COVID-19 en nenes i nens

US RECOMANAM

Re-open EU

Re-open EU

La reobertura de la UE proporciona informació sobre les diverses mesures vigents, incloses les relatives als requisits de quarantena i proves per als viatgers, el certificat COVID digital de la UE per ajudar-vos a exercir el dret a la lliure circulació i les aplicacions mòbils de rastreig i alerta de contacte amb el coronavirus. La informació s'actualitza freqüentment i està disponible en 24 idiomes

Spain Travel Health

Spain Travel Health

Per a les persones que entrin a Espanya procedents d'altres països, independentment de la seva nacionalitat, edat o qualsevol altra consideració. No aplica als passatgers internacionals en connexió en un aeroport espanyol amb destinació final en un altre país

app RADAR COVID

app RADAR COVID

Per tu, Per tots. Descarrega-te-la

L'aplicació RADAR COVID és la millor eina que tens al teu abast per a saber si has estat en contacte estret amb alguna persona a qui se li ha diagnosticat COVID-19, i, en cas que tu t'hagis contagiat, la forma més segura d'avisar als altres sense haver de revelar la teva identitat

app RADAR COVID
safetourism.illesbalears.travel

Turisme segur a les Illes Balears. Viatjar de forma segura

Les Illes Balears són un entorn segur estratègicament situat al mediterrani que ofereix els millors serveis i compta amb la infraestructura ideal per a acollir als nostres visitants