Arran de la millora de la situació epidemiològica del SARS-CoV-2 es reprén la normalització de l’assistència sanitària. Per tal de minimitzar els riscs es posarà especial esment en el seguiment dels àmbits i grups de persones vulnerables.


Població general

(inclòs l’entorn educatiu)

Els símptomes de la COVID-19 són d’inici sobtat. Els més comuns són els següents: febre, tos, sensació de falta d’aire o dificultat per respirar, mal de coll, pèrdua de l’olfacte o del gust, dolors musculars, diarrea, mal de cap, cansament.

La majoria de les persones amb COVID-19 presenten símptomes lleus i NO requereixen atenció sanitària.

Què heu de fer?
 • Preneu mesures per evitar el contagi

  No cal fer aïllament ni quarantena. En els 10 dies posteriors a l’inici dels símptomes extremau les precaucions per evitar transmetre la infecció: emprau sempre la màscara, rentau-vos sovint les mans, evitau el contacte amb persones vulnerables i assistir a esdeveniments multitudinaris.

 • Vigilau els símptomes
  • Si teniu febre per damunt de 38 ºC durant més de 3 dies o teniu altres símptomes que empitjoren, demanau cita en el vostre centre de salut o telefonau a INFOSALUT CONNECTA 971 220 000 (atenció de dilluns a dissabte de 7 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 a 21 hores). Si us falta l'aire o teniu sensació de gravetat contactau amb el Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061.

  • Si no estau en condicions de fer feina demanau cita amb el metge de família, que us valorarà els símptomes —com passa amb la resta de malalties— i valorarà si us dona la baixa laboral.
 • Persones vulnerables

  Les dones embarassades, persones immunodeprimides i persones de 60 i més anys tenen més risc de gravetat o de mala evolució de la malaltia.

  Per això, davant l'aparició de símptomes, és important que aquestes persones telefonin a INFOSALUT CONNECTA 971 220 000demanin cita en el centre de salut per confirmar el diagnòstic i rebre seguiment clínic.

 • Prova diagnòstica i CCD-UE a les farmàcies

  Us podeu fer el test professional d'antígens a les farmàcies col·laboradores amb el Servei de Salut, pagant la tarifa corresponent.

  En aquestes farmàcies, a més, podeu obtenir el Certificat Covid Digital UE de prova negativa o de recuperació si el necessiteu per viatjar.02

Població vulnerable

Es farà una prova diagnòstica per part d'un professional sanitari (no serveixen els autotest) i seguiment clínic a les persones considerades vulnerables perquè tenen més risc de gravetat o de mala evolució de la malaltia.

Es consideren persones vulnerables davant la COVID-19:

 • Dones embarassades.
 • Persones de qualsevol edat immunodeprimides o en tractament amb fàrmacs immunosupressors.  
 • Persones de 60 anys i més.
 • Persones vulnerables
  • Dones embarassades 
  • Persones de qualsevol edat immunodeprimides o en tractament amb fàrmacs immunosupressors 
  • Persones de 60 anys i més 
Què heu de fer?
 • Feis-vos una prova diagnòstica

  On us podeu fer una prova diagnòstica?

 • Resultat de la prova diagnòstica

  Si el resultat és negatiu es considera que els símptomes no es deuen a la COVID-19 i heu de seguir les instruccions que us indiqui el vostre professional sanitari de referència.


  Si el resultat és positiu

  • Demanau cita a covid.ibsalut.es/gestio o telefonau a INFOSALUT CONNECTA 971 220 000 (atenció de dilluns a dissabte de 7 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 a 21 hores) perquè us facin un seguiment clínic.
  • No cal fer aïllament ni quarantena. Extremau les precaucions durant els 10 dies posteriors a l’inici dels símptomes per evitar transmetre la infecció: emprau sempre la màscara, rentau-vos sovint les mans, evitau el contacte amb persones vulnerables i assistir a esdeveniments multitudinaris.  
  • Avisau els vostres contactes perquè extremin les mesures de prevenció i vigilin l'aparició de símptomes. 
  • Si us falta l'aire o teniu sensació de gravetat contactau amb el Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061.


03

Professionals i usuaris d'àmbits vulnerables


 • Àmbits vulnerables

  Centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades.

 • Persones relacionades amb àmbits vulnerables

  Persones que resideixen o acudeixen, estan ingressades o treballen en àmbits vulnerables, així com treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables.

Sou contacte estret si heu compartit espai amb una persona amb la COVID-19 a menys de 2 metres de distància, durant més de 15 minuts, sense protecció i des de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. Si la persona de la qual sou contacte no ha tingut símptomes, es tindran en compte les 48 hores prèvies a la realització de la prova diagnòstica.

Què heu de fer?
 • Persones residents o ingressades

  Les persones residents o ingressades en àmbits vulnerables seran diagnosticades i seguides dins el mateix àmbit. Si són diagnosticades de COVID-19 estaran en aïllament un mínim de 5 dies des que comencin a tenir símptomes i fins que hagin passat almenys 24 hores després que acabin.

 • Treballadors d’àmbits vulnerables

  Els treballadors d'aquests àmbits no han d’anar a treballar si tenen símptomes compatibles amb la COVID-19 i els han de notificar a l'empresa perquè el Servei de prevenció de riscos laborals els facin una prova diagnòstica. 


  Si el resultat de la prova és positiu, no han d’anar al centre de treball durant un mínim de 5 dies des que comencen a tenir símptomes i fins que comptin amb una prova diagnòstica amb resultat negatiu.  


  Si necessiten la baixa laboral, la poden demanar per mitjà de covid.ibsalut.es/gestio o telefonant a INFOSALUT CONNECTA 971 22 00 00 (atenció de dilluns a dissabte de 7 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 a 21 hores). Els professionals del Servei de Salut de les Illes Balears i els funcionaris mutualistes (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) han de demanar la baixa com ho fan habitualment.


En el cas de falta d’aire o sensació de gravetat, telefonau al 061

Què és el vaccí i perquè m'hauria de vaccinar?

Cita per a la vaccinació contra la COVID-19

Vaccinació contra la COVID-19 en xifres


Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi si teniu dubtes sobre la vaccinació contra la COVID-19

Personal administratiu us assessorarà sobre la vaccinació contra la COVID-19
Horari d'atenció: de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.