Logo ASEF

\ S'han format 60 professionals el 2022 en matèria de gestió de residus

\ Personal de gestió de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha fet una visita a les instal·lacions de l'empresa gestora dels residus sanitaris

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va gestionar durant l'any 2022 370 tones de residus dels quals 233.148,81 kg van ser de residus del Grup II, 91.285,96 kg del Grup III, 4.194,74 kg de citostàtics, 13.641,75 kg de reactius de laboratori, 10.681,60 kg de residus electrònics, 1.813,60 kg de medicaments caducats, 1.813,60 kg d'envasos contaminats, 2.951,20 voluminosos, 960 kg de metalls barrejats i 361,4 kg de tòner, és a dir 360.852,66 kg.

Llegeix més: L'Àrea de Salut gestiona 370 tones de residus anualment

/ Unes hores després d’haver estat atesos tindran la possibilitat de contestar una breu enquesta per mitjà d’SMS

/ Les enquestes són una eina efectiva per mesurar el grau de satisfacció i serveixen per projectar possibles millores

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha posat en marxa —mitjançant la Unitat de Millora Contínua i Seguretat del Pacient— un sistema de mesurament de l’experiència dels seus usuaris que té com a objectiu avaluar el grau de satisfacció i la percepció sobre el servei rebut. La implementació d’aquest sistema per determinar la satisfacció dels usuaris de l’Àrea de Salut permetrà conèixer-ne l’opinió a fi d’adequar els processos a les necessitats que expressin i millorar l’atenció que se’ls presta. 

Llegeix més: L' Àrea de Salut d' Eivissa i Formentera posa en marxa un sistema de mesurament de l' experiència...

/ L’Hospital està en procés de renovació tecnològica de l’Àrea de Radiologia. La inversió del mamògraf ha estat de 125.682,70 €

/ En l’últim any i mitjà s’han fet prop de mig miler de mamografies en l’Hospital de Formentera

L’Hospital de Formentera ha estrenat un mamògraf, dins del procés de renovació integral de l’equipament tecnològic de l’Àrea de Radiologia que s’hi duu a terme. Aquest procés es va iniciar al maig d’enguany amb l’adquisició d’un nou aparell portàtil de radiologia, en el qual es van invertir 75.000 €.

A aquesta inversió se sumen els 125.682,70 € del mamògraf nou, que ja està operatiu; 47.069,00 € d’un ortopantomògraf; 117.370,00 € d’un arc quirúrgic i 220.099,00 € de la nova sala de radiologia convencional, que actualment està en obres. En conjunt, la inversió feta per a la renovació tecnològica de Radiologia de l’Hospital de Formentera és de 585.220 €.

Llegeix més: L' Hospital de Formentera estrena un mamògraf

/ El color de l’associació que Helen Watson ha presidit els darrers 13 anys tenyirà la façana de l’Hospital en homenatge a aquesta referent en la lluita contra el càncer

/ El gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, Enrique Garcerán, ha llegit unes paraules en record de la presidenta d’Ibiza i Formentera Contra el Cáncer

L’Àrea de Salut ha reconegut la trajectòria d’una de les figures més importants en la lluita contra el càncer, Helen Watson, presidenta de l’Associació Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), en un emotiu acte celebrat hoy en l’Hospital Ca Misses.

Llegeix més: L' Àrea de Salut il·lumina de vermell la façana de l'Hospital Can Misses en homenatge a Helen Watson

\ ​L'aparell que es va instal·lar a l'abril ja està operatiu des de començaments de juliol després d'haver realitzat la formació el personal del Servei de Radiologia

\ ​El primer TAC queda per a les proves a pacients hospitalitzats i urgències i el nou TAC per als pacients programats

El segon TAC de l'Hospital Can Misses ha començat la seva activitat el 3 de juliol després de dur a terme la formació del personal del Servei de Radiologia. L'Hospital Can Misses disposa des del 13 d'abril d'un segon TAC que es va instal·lar després d'emprendre una reforma de l'espai reservat.

Llegeix més: El segon TAC de l'Hospital Can Misses ja ha fet més de 300 tomografies