GUIES

 

 

>> Guia de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Mallorca

   

 

  CONTROL DE GUARDIES

 

 

>> AL 061

 

 

>> AL SUAP/PAC

   

 

  AVALUACIONS

 

 

>> FORMULARI D'AVALUACIÓ

 

 

>> AVALUACIÓ DE LA ROTACIÓ PEL RESIDENT

   

 

  INFORMES

 

 

>> ANUAL DEL TUTOR  MIR

 

 

>> ANUAL DEL TUTOR  IIR

 

 

>> INCIDENT  CRÍTIC

   

 

  SOL·LICITUDS

 

 

>> VACANCES I PERMISOS PER RESIDENTS

 

 

>> ROTACIÓ OPTATIVA