La Comissió de lactància materna d’Atenció Primària de Mallorca té com objectiu principal la promoció i recolzament a la lactància materna a les diferents àrees de la salut de Mallorca.

 

 

 Objectius de la Comissió

 

  • Realitzar promoció i recolzament a la lactància materna com a millor aliment per l’infant 
  • Promoure les bones pràctiques en vers a la lactància materna 
  • Augmentar la prevalença i la duració de lactància materna 
  • Unificar els criteris d'actuació dels equips multidisciplinars en quant a la pressa de decisió i a la informació transmesa a mares i pares 
  • Incrementar i millorar els mecanismes de coordinació entre els diferents professionals que intervenen en l'atenció al procés d'embaràs, part, puerperi, infant i de la mare del lactant. 
  • Interactuar entre altres recursos de la societat referits a lactància materna. 
  • Potenciar la formació dels professionals per tal de millorar els coneixements sobre lactància materna 
  • Sensibilitzar a la població sobre la importància de la lactància materna
 

 

 Nom   Vocalia   Professió 

  

 Katya Molinas Mut

 

 Presidenta

 

 Sotsdirectora Infermeria Gerència D’APMallorca

  

 Jerònia Miralles Xamena

 

 Secretària

 

 Infermera del Gabinet tècnic

 

 Mireia Cortada Gracia

 

 Referent pediatria de la GAP

 

 Pediatra

 

 Margalida Navarro Mateu

 

 Referent Comare de la GAP

 

 Comare

 

 Tolo Villalonga Mut

 

 Vocal assessor

 

 Infermer

 

 

 Lourdes Marianna Mambie Melendez

 

 

 Representant Sector Ponent

 

  

 Pediatra

 

 Maria Antonia Mas Galmes

 

 Representant Sector Ponent

 

 Comare

 

 Barbara Villalonga Beltran

 

 Representant Sector Ponent

 

 Infermera de pediatria

 

 

 Cristina Nogales

 

 Representant Sector Migjorn 

 

 Infermera de pediatria

 

 Laura Martorell

 

 Representant Sector Migjorn 

 

 Infermera de pediatria

 

 Juana M. Seguí Llinas

 

 Representant Sector Tramuntana

 

 Pediatra

 

 Rosa Llobera Cifre

 

 Representat Sector Tramuntana

 

 Comare

 

 Marta González Andrés

 

 Representant Sector Tramuntana

 

 Infermera de pediatria

 

 Jerònia Maria Pont

 

 Representant Sector Llevant

 

 Pediatra

 

 Catalina Cerdà Montserrat

 

 Representant Sector Llevant

 

 Comare

 

 Francina Barceló Vidal

 

 Representant Sector Llevant

 

 Infermera de pediatria.

 

 Joana Tortella Morro

 

 Atenció Familiar i Comunitària

 

 Metge de Família

     

 

Agenda AP Mallorca

Juny 2022
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30