Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Acords de la Mesa Sectorial de Sanitat per restablir el dret a percebre la incapacitat temporal des del primer dia i per aprovar una oferta d’ocupació pública complementària de 171 places

El Servei de Salut de les Illes Balears ha aprovat avui, en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat —en la qual estan representats tots els sindicats—, millores salarials per als professionals, de manera que el Servei de Salut completarà les prestacions econòmiques dels treballadors perquè percebin el 100 % de la retribució de la jornada ordinària durant els períodes d’incapacitat temporal des del primer dia de la baixa.

 

Aquest dret havia estat eliminat per les modificacions normatives de l’any 2012 aprovades amb l’objectiu de garantir l’estabilitat pressupostària. Fins ara, doncs, les retribucions durant els processos d’incapacitat temporal per contingències comunes i accident no laboral es començaven a cobrar a partir del cinquè dia de la baixa.

 

Igualment en el si de la Mesa Sectorial s’ha aprovat una nova oferta d’ocupació pública, complementària a la que es va aprovar el mes d’abril (997 places de diverses categories). En aquesta ocasió s’hi sumaran 171 noves places:

 

Categoria

Places

Dietista-nutricionista

3

Facultatiu facultativa especialista d’àrea de cirurgia maxil·lofacial

3

Facultatiu facultativa especialista d’àrea de farmàcia hospitalària

6

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia

4

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oftalmologia

7

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oncologia mèdica

2

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’otorrinolaringologia

4

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu

6

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de dermatologia

5

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina física i rehabilitació

4

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna

5

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia

6

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de psiquiatria

2

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic

12

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de reumatologia

2

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica

8

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

24

Grup de gestió de la funció administrativa

3

Metge/metgessa d’urgències d’atenció primària

4

Odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d’àrea d’atenció primària

1

Podòleg/podòloga

2

Tècnic/tècnica superior especialista de laboratori

14

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

14

Treballador/treballadora social

2

Zelador/zeladora

22

Total

171

 

invalid quix collection shortcode!