Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

L’Hospital Universitari Son Llàtzer renova l’àrea de radiologia incorporant-hi dos nous ecògrafs i un mamògraf 3D

L’Hospital Universitari Son Llàtzer incorpora a la seva tecnologia dos nous ecògrafs i un mamògraf 3D amb tomosíntesi i llitera de punció per a biòpsia per a l’anàlisi i el control del càncer de mama.

 

Els equips formen part de l’equipament d’alta tecnologia per a l’atenció del càncer de mama prevists en el conveni amb Fundación Amancio Ortega. El director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el gerent de l’Hospital, Francisco Marí, i la cap del Servei de Radiologia, Carmen Martínez, han visitat junts la instal·lació, que ja està operativa.

 

Els nous equips estan situats en un àrea completament nova del Servei de Radiologia, que disposa de les tres sales contigües dissenyades específicament per a la comoditat dels pacients i per optimitzar el temps dels professionals.

 

Fundación Amancio Ortega i el Govern de les Illes Balears varen subscriure el mes de maig de 2017 un conveni per a la renovació i l’adquisició d’equips nous d’última tecnologia per a l’atenció del càncer de mama. Amb la incorporació dels mamògrafs hi estarà instal·lat el 100 % de la tecnologia pactada en el conveni.

 

Al llarg del mes de desembre entraran en funcionament els cinc mamògrafs que quedaven (l’Hospital Universitari Son Espases el va incorporar a començament d’any), prevists per als hospitals Son Llàtzer, de Manacor, Comarcal d’Inca, Can Misses i Mateu Orfila, i també les respectives lliteres de punció per a biòpsia de mama. Amb aquesta inversió, els centres hospitalaris públics de les Illes Balears disposaran de la tecnologia més avançada per al diagnòstic i el tractament del càncer de mama.

 

El mamògraf amb tomosíntesi és un aparell de diagnòstic clau per localitzar tumors, que a més de fer les radiografies dels pits, incorpora estereotàxia —un sistema tradicional per fer biòpsies dirigides— i també tomosíntesi, una tècnica molt més recent en què les més de 160 imatges captades per l’aparell són després analitzades en una estació de treball per a la reconstrucció de les lesions. Gràcies a aquesta adquisició es beneficiaran totes les dones susceptibles de tenir una patologia de la mama i les dones asimptomàtiques que tenen una mama molt densa i que, pels seus antecedents, s’han de fer un control.

 

Aquest mamògraf permet la detecció primerenca de càncers de mama petits que poden quedar ocults en una mamografia convencional, i també més precisió en la determinació de la mida, la forma i la ubicació de les anomalies mamàries, menys biòpsies innecessàries o proves addicionals, més probabilitat de detectar tumors de mama múltiples i imatges més clares d’anormalitats dins del teixit mamari dens. Disposa també d’un sistema de detecció assistida per ordinador que analitza les imatges per ajudar a detectar les lesions sospitoses de ser un càncer de mama.

 

L’ecògraf de mama 3D és un nou equip desenvolupat per fer l’estudi ecogràfic de les mames en pacients sense símptomes i que tenen mames denses. S’utilitza com a complement de la mamografia de control, especialment indicat per a les dones amb mames amb una proporció més gran de teixit glandular i estromal respecte del teixit gras.

 

Segons ha explicat la responsable del Servei de Radiologia de Son Llàtzer, «es disposava d’uns equips que havien quedat obsolets, i aquests són d’última generació, de manera que podem dir que ara aquest hospital té totes les tècniques existents per a l’estudi de la patologia mamària». A partir d’ara els metges radiòlegs experts en aquest tipus de patologia treballaran conjuntament amb els tècnics de radiologia, que col·laboraran amb les ecografies 3D, cosa que disminuirà la llista d’espera quan s’hagi consolidat la tècnica.

 

El Servei de Radiologia de Son Llàtzer compta amb aproximadament un centenar de professionals, entre personal mèdic i d’infermeria, personal tècnic de diagnòstic per la imatge, auxiliars d’infermeria, zeladores i personal administratiu. En els darrers quatre anys ha experimentat una important evolució, tant per la incorporació de nou equipament com per la reorganització dels processos, cosa que ha derivat en la millora de la qualitat de l’assistència que es presta als pacients del Sector Sanitari de Migjorn i en l’optimització dels recursos del Servei.

 

Cal destacar la renovació d’onze dels quinze equips; a més, en breu es renovarà la sala d’intervencionisme vascular. Així mateix, s’han renovat l’equip de raigs X de l’Hospital Joan March i les estacions de diagnòstic des d’on el radiòleg informa, que permeten més resolució i més rapidesa.

 

Gràcies a tot això ha estat possible incrementar la cartera de serveis de radiologia amb la ressonància cardíaca, la mamografia amb contrast i la tomosíntesi de mama, la qual cosa ha permès reduir el nombre de derivacions a altres centres sanitaris i un important estalvi econòmic.

 

 

 

A més gràcies a un treball multidisciplinari s'ha creat una unitat d'imatge cardíaca entre radiòlegs i cardiòlegs havent fet possible la realització de 200 ressonàncies cardíaques i 450 TAC coronaris. D’altra banda, l’any 2018 es varen fer gairebé 107.000 proves de radiologia simple, més de 16.600 tomografies computades helicoidals, gairebé 3.600 proves d’intervencionisme vascular, 23.400 ecografies, 11.000 mamografies i més de 7.200 ressonàncies magnètiques.

Twitter en directe