Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El SAMU 061 coordina el segon trasllat en avió d’una pacient amb oxigenació extracorpòria en una setmana

La pacient era una dona de 43 anys amb una patologia pulmonar severa que va ser traslladada de l’Hospital Son Espases a l’Hospital Vall d’Hebron

 

El SAMU 061 ha coordinat el segon trasllat en un avió de l’Exercit de l’Aire en una setmana d’una pacient amb necessitats d’oxigenació extracorpòria. La pacient era una dona de 43 anys amb una patologia pulmonar severa que va ser traslladada de l’Hospital Son Espases a l’Hospital Vall d’Hebron.

 

El dispositiu es va activar a les 12.00 hores d’ahir i va estar coordinat des de la Central de Coordinació del SAMU 061 de les Illes Balears i es va fer en dues fases: la primera, en què l’avió ambulància del SAMU 061 va anar cap a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per recollir l’equip de cinc professionals (3 metges i dues infermeres) que, conjuntament amb l’equip de professionals de Son Espases, varen sotmetre la pacient a la tècnica ECMO; i, la segona, en què la varen traslladar al Vall d’Hebron ,amb la participació del SAMU 061 de les Balears, el SEM de Catalunya i l’Exèrcit de l’Aire.

 

La pacient va ser estabilitzada a Son Espases i sobre les vuit de l’horabaixa va sortir de l’Hospital cap a l’aeroport en una ambulància del SAMU 061. A les deu del vespre la pacient s’enlairava en un avió del Exèrcit de l’Aire cap a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

 

L’ECMO és una tècnica complexa que dona suport cardíac i respiratori (substitueix la funció dels pulmons i del cor en l’oxigenació de la sang) a pacients que tenen aquests òrgans afectats greument i que no poden desenvolupar una funció normal per si mateixos. L’ECMO permet assegurar durant dies o setmanes l’oxigenació de la sang. Consisteix a introduir una cànula dins una vena central (la femoral o la jugular) i una altra cànula dins una via arterial (habitualment la caròtida, en infants) o venosa central (la femoral o la jugular) per establir un circuit d’entrada i sortida de la sang. La sang és impulsada per una bomba i connectada a un oxigenador que fa l’oxigenació abans d’introduir-la una altra vegada dins l’organisme.

 

El procés ha estat coordinat des de la Central de Coordinació del SAMU 061 de les Illes Balears i, atès el nombrós equip de professionals que s’havia de traslladar amb la pacient —set professionals d’emergències—, ha estat necessari sol·licitar l’ajuda de l’Exèrcit de l’Aire per utilitzar un avió de gran capacitat.

 

La Gerència del 061 ha coordinat i dirigit el dispositiu des del punt de vista de la comunicació (facilitar les informacions entre els diferents nivells assistencials, les comunitats autònomes i l’Exèrcit) i també de la part logística (aportar vehicles i mitjans per donar suport al trasllat dels equips i de la pacient fins al moment de l’evacuació, conjuntament amb la Policia Local i Nacional). Finalment, s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració multidisciplinària de diversos serveis i professionals de l’Hospital Son Espases, l’Hospital Vall d’Hebron i el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya.

invalid quix collection shortcode!