Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Centre de Salut Escola Graduada millora l’accessibilitat adaptant-se a les persones amb mobilitat reduïda

Aquesta iniciativa forma part del Pla d’accessibilitat, elaborat conjuntament amb PREDIF Illes Balears

 

El Centre de Salut Escola Graduada (Palma) ha millorat notablement l’accessibilitat adaptant l’espai a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta iniciativa forma part del Pla d’accessibilitat, elaborat conjuntament amb l’entitat local Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF Illes Balears), i té per objectiu adaptar tots els centres de salut suprimint-ne les barreres arquitectòniques.

 

Avui ha visitat el centre la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster; la subdirectora d’Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries, Marga Servera, i el gerent d’Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey.

 

Amb un pressupost de 50.000 €, les millores executades en el Centre de Salut Escola Graduada han consistit en l’adaptació i la senyalització en sistema Braille de tres lavabos que s’ubiquen a les plantes primera, segona i tercera de l’edifici (els banys de la planta baixa i el soterrani ja estaven adaptats). Altres millores de l’accessibilitat, com ara la construcció de rampes d’accés o la instal·lació de taulells més baixos i amples, no han estat necessàries, perquè el centre és relativament nou —es va inaugurar l’any 2009— i ja es van incorporar en el projecte arquitectònic.

 

El Servei de Salut ha destinat 313.323 € en l’adaptació de diversos centres: Santanyí (75.000 €), Capdepera (63.694 €), Es Raiguer (26.970 €), Es Safrà (70.259 €),  Santa Maria (27.400 €) i Escola Graduada (50.000 €). A més, està previst que es facin obres de millora de l’accessibilitat dels centres de salut Arquitecte Bennàzar i Casa del Mar, a Palma.

 

En virtut d’un contracte subscrit amb PREDIF Illes Balears, es van fer auditories prèvies per valorar les necessitats dels centres de salut. En els nou centres on es va fer l’auditoria, s’hi varen detectar deficiències tant a l’exterior com a l’interior. El defecte principal observat a l’exterior és la manca de senyalització dels guals i dels passos de zebra. Entre les mancances a l’interior, les més comunes són aquestes:

− Problemes per a la mobilitat: són les que impedeixen la circulació lliure per l’edifici, com ara l’amplada de les portes de les consultes, dels lavabos o dels ascensors, les rampes d’accés, l’adaptació dels lavabos, etc.

− Deficiències en la comunicació: són les que dificulten la ubicació correcta de les persones, com ara la senyalització en sistema Braille i amb color d’alt contrast, l’altura de les senyalitzacions, dels taulells i dels botons dels ascensors, o la col·locació de baranes.

− Falta de material: són les relacionades amb l’escassa disponibilitat de lliteres hidràuliques i de cadires de rodes.

Twitter en directe