Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Els centres de salut han atès 2,6 milions de consultes de medicina familiar i 1,9 d’infermeria fins a l’agost de 2019

Els centres de salut d’atenció primària de les Illes Balears han atès durant els vuit primers mesos de l’any un total de 2.654.965 consultes de medicina familiar, 1.908.457 consultes d’infermeria i 415.396 consultes de pediatria.

Aquests resultats fan palès que any rere any el nombre de consultes s’ha incrementat, concretament un 4,25 % en les de medicina familiar i un 9,08 % en les d’infermeria, però s’ha mantingut estable en les consultes de pediatria, perquè han registrat un descens de l’1 %.

Segons el lloc on s’ha prestat l’assistència, s’han fet a domicili 25.620 consultes de medicina de família i 90.710 d’infermeria; la resta, òbviament, s’han fet al centre de salut.

Això representa un increment del 10,3 % de les consultes a domicili durant els darrers tres anys, conseqüència de l’esforç per prestar una atenció sanitària més propera i de la implantació de l’Estratègia de cronicitat, que preveu l’atenció dels ancians a domicili quan la situació física no els permeti acudir al centre de salut.

 

Aquest és el desglossament de les dades per illes:

 

 

Medicina familiar

Infermeria

Pediatria

Mallorca

2.129.060

1.516.158

322.245

Menorca

199.084

127.646

32.831

Eivissa i Formentera

326.821

264.653

60.320

Total

2.654.965

1.908.457

415.396

 

invalid quix collection shortcode!