A qui es vaccina actualment?

Actualment, més del 86% de la població de les Illes Balears té la pauta completa i més del 57% té la dosi de reforç. La campanya de vaccinació contra la COVID-19 continua activa.

 • Primovaccinació a persones de 5 anys i més

  Es vaccina amb la primera i la segona dosi a la població a partir dels 5 anys fets, excepte aquelles persones que tenen contraindicada la vaccinació per motius de salut.

 • Dosi de record a persones de 18 anys i més

  Condicions per administrar la dosi de record:

  • Tenir 18 anys i més
  • Haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19
  • Haver transcorregut almenys 5 mesos des de la darrera dosi de Pfizer o Moderna.
  • Haver transcorregut almenys 3 mesos des de la darrera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen.

  Progressivament, es va ampliant la franja d'edat de població candidata a dosi de record:

  • Es va començar el 8 de novembre de 2021 amb les persones de 60 o més anys amb la pauta completa de qualsevol vaccí.
  • A partir del 22 de novembre de 2021 s'administra a persones vaccinades amb Janssen que NO havien passat la COVID-19 abans de ser vaccinades. 
  • A partir del 10 de gener de 2022 s'administra a persones de 40 o més anys amb la pauta completa de qualsevol vaccí. 
  • A partir del 17 de gener de 2022 s'administra a persones de 18 o més anys amb la pauta completa de qualsevol vaccí.
 • Dosi de record a professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari del sistema públic i privat

  Condicions per administrar la dosi de record en aquest col·lectiu:

  • Tenir 18 anys o més
  • Haver rebut la pauta completa de vaccinació contra la COVID-19
  • Haver transcorregut almenys 5 mesos des de la darrera dosi de Pfizer o Moderna.
  • Haver transcorregut almenys 3 mesos des de la darrera dosi de Vaxzevria (AstraZeneca) o Janssen.

  Personal en l’àmbit sanitari que fa feina de cara als pacients en els entorns següents:

  • Unitats, consultes o circuits COVID.
  • Portes d’entrada de pacients aguts als serveis de salut (serveis d’admissió, urgències, emergències, atenció primària, serveis de prevenció de riscs laborals, institucions penitenciàries i qualsevol especialitat que rebi pacients aguts). També personal d’unitats mòbils d’atenció directa a pacients amb COVID-19.
  • Transport sanitari urgent.
  • Serveis de vigilància intensiva o altres unitats que assumeixin aquestes funcions en cas necessari.
  • Qualsevol servei de cura no intensiva en què es duguin a terme procediments que puguin generar aerosols.
  • Serveis i unitats amb pacients de risc alt (oncologia, hematologia, etc.).
  • Serveis centrals on es prenen i manipulen mostres que potencialment poden contenir virus viables.
  • Personal dels equips de vaccinació, incloent-hi les persones de salut laboral i medicina preventiva que han de participar en l’administració de les vacunes contra la COVID-19.

  Personal de l’àmbit sociosanitari: inclou el personal que fa feina en altres centres d’atenció a gent gran i de risc diferents dels residencials.

  Altre personal sanitari i sociosanitari i treballadors de centres penitenciaris. Inclou els professionals en actiu següents: personal d’àmbit hospitalari no considerat de primera línia , en funció del risc d’exposició de l’activitat laboral i la possibilitat d’adoptar les mesures de protecció adequades. Inclou professionals que fan feina en diàlisi, laboratoris públics i privats, odontòlegs i oftalmòlegs.

  Personal de Salut Pública implicat en la gestió de la pandèmia.

  Professionals de centres de menors, tant dels consells insulars com de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

  Inspectors sanitaris de la DGSPiP.

  Serveis d’assistència a domicili (SAD, SAID).

  Usuaris i professionals dels centres de dia: tècnics sociosanitaris, TCAI, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes.

  Professionals del Servei de Valoració i Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials i Esports: treballadors socials, fisioterapeutes, infermers, psicòlegs i tècnics PIA.

  Consultes de medicina privada (centres autoritzats per la Direcció General d’Acreditació, Docència i Investigació en Salut. Inclou tots els professionals que tenen contacte directe amb pacients.

  Personal sanitari dels col·lectius següents, no vaccinats prèviament: fisioterapeutes, personal de les oficines de farmàcia, protètics dentals, logopedes, psicòlegs clínics, personal sanitari i sociosanitari d’ONG en actuacions comunitàries.

  Estudiants sanitaris i sociosanitaris. Inclou estudiants universitaris de branca sanitària (medicina, infermeria, psicologia, fisioteràpia, etc.) i estudiants de formació professional de graus mitjà i superior de la branca sanitària i sociosanitària que fan pràctiques clíniques.

  Treballadors de centres penitenciaris (presons i centres de reinserció social).

  Professionals de centres equiparables a centres de dia: centres d’atenció a la drogodependència, tallers ocupacionals, centres d’inclusió social.
  Medicina legal i forense, així com el personal auxiliar amb exposició de risc. 

  Resta de personal sanitari i sociosanitari no vaccinat anteriorment.

 • Dosi addicional a persones amb patologies de risc

  Després d’estudis d'administració d'una dosi addicional en persones immunodeprimides, el Ministeri recomana completar la pauta de vaccinació afegint una dosi amb la finalitat d'aconseguir el mateix nivell de protecció que la resta de la població.

  Per això, des del 9 de setembre de 2021 s’administra una dosi addicional a les persones immunodeprimides (per una malaltia o per un tractament) que quan varen ser vaccinades no varen generar la resposta immune suficient.


A qui s'està vaccinant actualment?

Cita per a la vaccinació contra la COVID-19

En el meu estat de salut, puc ser vaccinat?

Ja estic vaccinat. Què he de saber?

Què és el vaccí i perquè m'hauria de vaccinar?

No som resident habitual a les Illes Balears. Què he de fer per ser vaccinat?

Organització de la campanya de vaccinació

A qui s'ha vaccinat fins ara?

Vaccinació contra la COVID-19 en xifres


Telèfon InfoVacuna COVID: 971211999

Telefonau-hi si teniu dubtes sobre la vaccinació contra la COVID-19

Personal administratiu us assessorarà sobre la vaccinació contra la COVID-19
Horari d'atenció: de dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Diumenge i festius, de 8 a 21 hores.


Continuau prenent les mesures per protegir-vos de la COVID-19

Vaccinau-vos contra la COVID-19, emprau màscara, manteniu la distància d’almenys 2 metres, evitau multituds, rentau-vos les mans sovint i ventilau els espais.