Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Març 2019
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 42.812 38.107 12,35%
Pacients demora > 60 dies 5.290 4.629 14,28%
Demora mitjana LEC 32,05 32,86 -2,45%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 12.812 13.220 -3,09%
Pacients demora > 180 dies 687 679 1,18%
Demora mitjana LEQ 76,51 77,73 -1,56%
Resum General de l’àrea