Quadre de Comandament Dades Assistencials - Llistes d'Espera
Indicadors Desembre 2018
Indicadors Valor Valor MM AA Desviació
Consultes Externes
Pacients en LEC 35.510 36.717 -3,29%
Pacients demora > 60 dies 4.806 4.885 -1,62%
Demora mitjana LEC 34,36 34,29 0,19%
Quirúrgic
Pacients en LEQ 12.998 12.617 3,02%
Pacients demora > 180 dies 774 517 49,71%
Demora mitjana LEQ 81,14 76,37 6,24%
Resum General de l’àrea