Tota la informació sobre el Servei de Salut

Informa't sobre l'estat i el funcionament del Servei de Salut de les Illes Balears

Què feim?

El Servei de Salut és l'entitat que proveeix dels serveis sanitaris a la població de les Illes Balears. Del Servei de Salut depenen tots els centres i els recursos sanitaris i de la xarxa pública: atenció primària (centres de salut i unitats bàsiques de salut); atenció hospitalària (hospitals públics); servei d'atenció urgent del 061, ambulàncies de transport sanitari, i la xarxa sociosanitària i de salut mental.

El Servei de Salut garanteix, avalua i millora la qualitat del servei a la població, tant pel que fa a l'assistència (aspectes tècnics) com en el tracte (aspectes d'atenció als usuaris). D'aquesta manera, el Servei de Salut distribueix de manera òptima els mitjans destinats als serveis ia les prestacions sanitàries i intenta aconseguir un equilibri econòmic.

D'altra banda, el Servei de Salut promou la participació dels professionals en la consolidació del sistema sanitari balear i en la consecució dels seus objectius, alhora que incrementa la motivació i la satisfacció professional. Estimula la formació continuada, la docència i la recerca en l'àmbit de la salut.

Memòries del servei de salut

Memòria 2008

Memòria 2009

Memòria 2010

Cartera de serveis

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic autònom al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears. Està adscrit a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i desenvolupa les funcions següents:

  • La gestió del conjunt de les prestacions sanitàries.
  • L'administració i la gestió de les institucions, dels centres i dels serveis sanitaris que té adscrit orgànica i funcionalment.
  • La garantia d'una assistència sanitària de qualitat.

Icona wwwInformació completa

REIAL DECRET 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Decret 24/2008, del 12 de Setembre pel qual s'aproven les bases i s'estableix el contingut de la Cartera se serveis complementària del sistema de sanitat públic de les Illes Balears.

Telèfons d'interès

Servei d'Atenció Mèdica Urgent:

  • 061

Cita Prèvia:

  • 902 079 079
  • 971 437 079

Atenció al ciutadà Ib-Salut:

  • 971 175 600

Servei d'Atenció Mèdica Urgent:

  • 900 300 061

Canvis organitzatius

Fundacions i GESMA

Pla IB-Salut 2020