Treballa amb nosaltres

Totes les borses de treball temporal del Servei de Salut

Novetats borsa de treball

icona iInfermer/a obstetricoginecològic/aCanvi als documentsCorrecció errors llista provisional mérits i llista exclosos
icona iInfermer/infermeraCanvi als documents Publicada llista subsidiària actualitzada
icona iInfermer/a obstetricoginecològic/aCanvi als documents Publicada llista Provisional de admesos i exclosos
icona iInfermer/infermera especialista en salut mentalCanvi a l'estat del procés Publicada llista definitiva de admesos i exclosos
icona iInfermer/infermeraCanvi als documents Publicada llista subsidiària actualitzada